газета "Бойківщина"

Скоро питимемо "Силу Довбуша"


На початку тижня відбула­ся сесія Львівської обласної ради, у роботі якої взяв участь і виступив голова Турківської районної ради Юрій Лило. Зокрема, як повідо­мили редакцію в організаційному відділі райради , Юрій Дмитрович доповідав щодо погодження клопо­тання для отримання спец­іального дозволу ТзОВ «Пікуй-Карпати» для вироб­ництва мінеральної води «Сила Довбуша». Похваль­но, що в цьому плані депу­тати прийняли позитивне рішення і, віриться, в неда­лекому майбутньому жителі Турківщини та інших регіонів України знову матимуть змогу пити лікувальну міне­ральну воду «Сила Довбу­ша» (раніше «Івашківська»), розлив якої, кажуть, буде відновлено вже цього літа. Також на сесії затвердже­но програму розвитку сільського зеленого туриз­му в гірських населених пун­ктах Львівської області у 2008-2009 роках. На ці цілі заплановано виділити 500 тис. грн. Яка сума дістанеть­ся нашому району, поки що не відомо.

Василь ВАСИЛЬКІВ, редактор газети «Бойківщина»

Syndicate content