Проект Р І Ш Е Н Н Я № від 10 січня 2012 р Про районний бюджет Турківського району на 2012


       УКРАЇНА                   
                             ТУРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                    ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                       VIII-ої сесії                      VI-го скликання                          
   
Проект                         Р І Ш Е Н Н Я №


від 10 січня  2012 р.                          

Про районний бюджет Турківського району на 2012 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, та керуючись пунктом 17 статті 43, 44, 61-64, 66 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік в сумі 185988,2 тис. гривень, у тому числі обсяг дотації вирівнювання в сумі 56009,7 тис. гривень, обсяг коштів, що передаються до районного бюджету із бюджетів сіл 15696,0 тис. гривень, субвенції із Державного бюджету в сумі 56779,1 тис. гривень.
Установити обсяг доходів загального фонду бюджету в сумі 177461,7 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 8526,5 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку 102,0 тис. гривень (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік в сумі 185988,2 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 175573,4 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 10414,8 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків (додаток 2), головними розпорядниками коштів (додаток 3) та за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).
3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 1888,3 тис.гривень, в тому числі:
загального фонду районного бюджету у сумі 1888,3 тис.гривень (додаток 6), напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджет у сумі 1888,3 тис.гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1888,3 тис.гривень.
5. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету в сумі 250,0 тис.гривень.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (згідно із додатком 4 до цього рішення) на 2012 рік: 
- дотації вирівнювання бюджетам сіл, селища в сумі 9273,2 тис. гривень
7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл та селища і коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, згідно з додатком 4 до цього рішення.
У разі, якщо суми дотації вирівнювання, перераховані бюджетам сіл, селища управлінням Державного казначейства у Львівській області, не забезпечать отримання місячної суми дотації згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 4 до цього рішення сесії, фінансове управління Турківської райдержадміністрації в окремих випадках при необхідності може перераховувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму 
 дотації вирівнювання із загального фонду районного бюджету не пізніше 10 числа 
 наступного місяця.
           8. Затвердити обсяги субвенцій на 2012 рік:
cубвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям - у сумі 87221,2 тис.грн.;
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 718,4 тис.грн.;
субвенцію  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 1851,5 тис.грн.;
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з  послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв”язку з відміною податку власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на  одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 469,0 тис.грн.;
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – у сумі 99,0 тис.грн.
У разі необхідності районній державній адміністрації після офіційного погодження із головою районної ради здійснювати протягом 2012 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України в розрізі функціональної та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
9. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 100,0 тис.гривень.
10. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку), у сумі 1888,3 тис.гривень.
11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
12. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2012 рік належать:
1) податок на доходи фізичних осіб - 50 відсотків;
2) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів;
3) інші надходження;
4) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
5) субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (поступлення від сільських бюджетів плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення та плати за користування надрами в цілях, не пов”язаних з видобуванням корисних копалин).
У разі зміни юридичної адреси суб’єктів підприємницької діяльності  платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2012 році є:
1) надходження до бюджету розвитку, які включають кошти від продажу майна районної комунальної власності, субвенції із інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів, та інші надходження згідно із чинним законодавством;
2) кошти загального фонду, передані до бюджету розвитку;
3) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету;
4) 15 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
5) субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
14. Установити, що відчуження майна районної комунальної власності здійснюється на конкурентній основі (конкурс, аукціон).
15. Затвердити перелік об’єктів (додаток 5), видатки на які у 2012 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку.
16. Затвердити на 2012 рік граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 7).
Головним розпорядникам коштів районного бюджету встановити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для кожної підвідомчої бюджетної установи.
17. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 2028,9 тис.гривень (додаток 8). 
18. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
  18.1. Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з бюджетною комісією місцевої ради у порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України.
18.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий орган за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
18.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється місцевою державною адміністрацією за погодженням з бюджетною комісією місцевої ради.18.4. Районна державна адміністрація здійснює розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.
18.5. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків.
19. У процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету дозволити райдержадміністрації здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах  обсягу його бюджетних призначень  загального та спеціального фондів районного бюджету.
Перерозподіл видатків, що призводить до зміни головних розпорядників коштів, обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл офіційних трансфертів районною державною адміністрацією за погодженням комісії з питань економіки, бюджету і фінансів з подальшим затвердженням внесених змін на сесії районної ради.
20. Розподіл додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, здійснюється районною державною адміністрацією після офіційного погодження з головою районної ради та головою постійної комісії з питань економіки, бюджету і фінансів.
21. Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснюється районною державною адміністрацією відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України після офіційного погодження з головою районної ради та головою постійної комісії з питань економіки, бюджету і фінансів.
22. Надати право районній раді та районній державній адміністрації на підписання договорів про міжбюджетні трансферти (субвенції), які передаються з місцевих бюджетів відповідно до прийнятих рішень місцевих рад.
23. Установити, що у 2012 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
24. Врахувати, що фінансування з районного бюджету програми продажу земельних ділянок на конкурсних засадах буде проводитись за умови затвердження органами місцевого самоврядування у відповідних місцевих бюджетах видатків у вигляді субвенції районному бюджету на виконання інвестиційних проектів (будівництво та реконструкцію об’єктів загальнорайонного значення) у розмірі 30 відсотків надходжень, отриманих ними від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, і укладених угод на перерахування цих сум.
25. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів,  має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
26. У разі виникнення тимчасових касових розривів районного бюджету районній державній адміністрації для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв делегувати право звертатись до Головного Управління Державного казначейства України у Львівській області для отримання короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.
За наявності вільних коштів на рахунках районного бюджету дозволити спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
27. За умови невиконання розрахункових показників  Міністерства фінансів України за доходами районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, виступати позикоодержувачем безвідсоткових середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
28. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов’язань розпорядників коштів районного бюджету у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання районного бюджету.
29. Встановити, що прийняті районною радою рішення стосовно проведення окремих видатків і реалізації програм проводити лише в межах виділених на 2012 рік коштів відповідно до бюджетних показників.  Припинити прийняття нових програм, кошти на реалізацію яких не передбачені в районному бюджеті на 2012 рік.
30. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів районного бюджету:
30.1. Забезпечити після погодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації подання незатверджених районних програм, перелік та обсяг асигнувань яких визначений у додатку 3 цього рішення, на затвердження сесії районної ради.
30.2. У місячний термін після прийняття цього рішення підготувати, погодити з фінансовим управлінням та подати на розгляд відповідних профільних комісій районної ради для подальшого затвердження головами районної ради та районної державної адміністрації перелік заходів на 2012 рік, які проводитимуться  у  межах коштів, запланованих в районному бюджеті на цю мету.
30.3. Протягом 2012 року у процесі виконання бюджету забезпечувати у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості з оплати за вищевказані товари та послуги. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих граничних норм споживання.
30.4. Брати бюджетні зобов’язання у 2012 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених асигнувань. У разі невиконання показників надходжень до загального фонду районного бюджету на 2012 рік, визначених розписом районного бюджету, забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат загального фонду районного бюджету відповідно до встановлених бюджетних асигнувань у порядку, визначеному районною державною адміністрацією.
30.5. Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ здійснювати у разі, якщо відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Фінансування інших необхідних видатків проводити лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.
30.6. Привести показники з мережі, штатів і контингентів бюджетних установ відповідно до розмірів коштів, передбачених на їх утримання у 2012 році. Вжити конкретних заходів щодо оптимізації видатків і мережі бюджетних установ, зокрема:
- домогтися зменшення асигнувань не першочергового характеру з утримання бюджетних установ та на виконання галузевих програм і заходів;
- забезпечити жорсткий контроль за ефективним використанням коштів при проведенні фінансування цільових програм і проектів;
- враховуючи обмеження фінансового ресурсу на видатки капітального характеру не допускати непродуктивних та нераціональних витрат, запровадити практику залучення до громадських робіт з благоустрою і проведення  ремонтних та  інших робіт, що не потребують кваліфікованої робочої сили, громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості. З цією метою укласти відповідні угоди з територіальними центрами зайнятості.
- з метою покращення надання медичних послуг населенню реалізацію програми розвитку первинної медичної допомоги здійснювати з урахуванням оптимізації мережі лікувальних установ, зокрема впорядкування чисельності працюючих, наявного ліжкового фонду;
- підвищити ефективність видатків на перевезення дітей та використання шкільних автобусів;
- оптимізувати мережу закладів соціально-культурного призначення, забезпечивши максимальне використання наявних потужностей;
- привести у відповідність з вимогами чинного законодавства функціонування загальноосвітніх навчальних закладів;
- забезпечити власні надходження бюджетних установ в обсягах, що суттєво перевищують фактичні надходження 2011 року, та у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом скеровувати фактично отримані кошти спеціального фонду на поточне утримання установ та проведення заходів з енергозбереження.
    30.7. Перерозподіл бюджетних призначень за функціональною та економічною ознаками здійснювати, насамперед, з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати за спожиті енергоносії.
    30.8. Призупинити розширення мережі та штатів бюджетних установ, збільшення фактично зайнятих посад, надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру за наявності труднощів у фінансуванні інших першочергових видатків.
30.9. Під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) в частині закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховувати до загального фонду районного бюджету.
31. Виконавчим органам місцевих рад:
31.1. З метою виконання  дохідної частини місцевих бюджетів у 2012 році і запобіганню негативного впливу фінансово-економічної кризи:
-  забезпечити затвердження реальних показників щодо надходження податків, зборів і платежів, недопущення їх необґрунтованого завищення;
- вжити вичерпних заходів у частині зростання надходжень земельного податку та орендної плати за землю, місцевих податків і зборів, єдиного податку, плати за оренду комунального майна;
- спільно з податковими органами вжити заходів щодо виявлення випадків виплати заробітної плати працівникам підприємств та організацій „у конвертах” без сплати податку з доходів фізичних осіб, забезпечити стягнення і перерахування податку. Домогтися виявлення та погашення прихованої заборгованості з оплати праці у суб’єктів господарювання, а також фактів виплати заробітної плати працівникам без перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб;
- забезпечити протягом року спільно з податковими органами зменшення недоїмки до місцевих бюджетів, у першу чергу з плати за землю;
 - забезпечити проведення заходів щодо економії бюджетних коштів, встановити та забезпечити суворий контроль за правильністю і ефективністю витрачання коштів, що виділяються з місцевих бюджетів;
- при затвердженні відповідних бюджетів у більш повному розмірі враховувати  потребу в бюджетних коштах на фінансування установ культури, житлово-комунального господарства, органів управління.
31.2. Забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, тверде паливо і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості із зазначених видатків. Установити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2012 рік, забезпечити контроль за використанням енергоносіїв і комунальних послуг відповідно до затверджених граничних обсягів та не допустити будь-якої протермінованої заборгованості.
   31.3. При затвердженні бюджетів сіл та селища не допускати зменшення розрахункових показників районного фінансового управління, що може призвести до неповного фінансування  бюджетних видатків по захищених статтях.
32. Здійснювати передачу коштів до бюджету розвитку районного бюджету в межах асигнувань загального фонду головного їх розпорядника на реалізацію інвестиційних проектів відповідної галузі, в тому числі для забезпечення співфінансування об’єктів, на які виділяються асигнування з державного бюджету та обласного бюджетів.
    33. Районній державній адміністрації у разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів  для районного бюджету на 2012 рік, необхідністю їх розподілу та перерозподілу між місцевими  бюджетами району вносити відповідні зміни до районного бюджету, в тому числі  здійснювати їх розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами району, після офіційного погодження з головою районної ради згідно з вимогами чинного законодавства.
 34. Установити, що виявлені ревізіями, перевірками проведеними працівниками контрольно-ревізійного відділу у Турківському районі, фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають відшкодуванню до районного бюджету.
35. Призупинити у 2012 році дію раніше прийнятих рішень районної ради, кошти на реалізацію яких не передбачені в районному бюджеті на 2012 рік.
36. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Юсипович):
- здійснювати фінансування, в першу чергу, захищених статей видатків, а інших  передбачених видатків – у межах фактичного надходження доходів;
- видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом  України з іншого бюджету, здійснювати за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду місцевого бюджету при відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.
37. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
38. Рішення набирає чинності з 01.01.2012 року, якщо інше не передбачено цим рішенням.
39. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісю з питань  бюджету і фінансів (М.Хорт).

Голова  районної ради                             Василь Дребот

Відповісти

CAPTCHA
Це питання для перевірки людина ви, чи робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image without spaces, also respect upper and lower case.