Що таке державний акт на право приватної власності на землю?


Що таке державний акт на право приватної власності на землю?

Це правовстановлюючий документ, який посвідчує Ваше право приватної власності на конкретну земельну ділянку з чітко визначеними межами. Цей документ вказує на точне місцезнаходження та розмір Вашої ділянки. В державному акті також зазначається дата його державної реєстрації. Якщо державний акт на право власності на землю не зареєстрований він є недійсним.

Як отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарств:?Чи має право мешканець села, працюючий у місті, отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства?

Згідно статті 121 Земельного Кодексу України громадянин має право на безоплатну передачу у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства розміром не більше 2,0 га, і це право може бути реалізоване не залежно від того де він працює , і де проживає. Для цього потрібно звернутися із заявою до райдержадміністрації чи сільської ради в залежності від розташування земельної ділянки (якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту - до сільської ради, якщо за межами населеного пункту – до райдержадміністрації). У заяві необхідно вказати бажані розміри та мету використання земельної ділянки. Заява розглядається у місячний термін. У разі згоди на передачу земельної ділянки у власність відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування дає згоду на розробку проекту відводу. Цей проект розробляється за замовою громадян організаціями, які мають дозвіл (ліцензію) на виконання землевпорядних робіт, в строки, які обумовлюються угодою сторін. Відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування у місячний термін розглядає проект відводу та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність.

Як приватизувати земельну ділянку якою я користуюся для ведення особистого селянського господарства з 1999 року?

Підставою для приватизації та видачі державного акту на землю є письмова заява громадянина України до місцевої ради або районної державної адміністрації з проханням надати дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки . Заява громадянина повинна бути розглянута в місячний термін . І у разі надання згоди на інвентаризацію земельної ділянки місцева рада (якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту ) або районна державна адміністрація повинна надати громадянину рішення місцевої ради або розпорядження голови районної державної адміністрації про надання дозволу на інвентаризацію . Після чого горомадянин заключає угоду з проектною органзізацією на виконання землевпорядних і геодезичних робіт для виготовлення державного акту на право власності на землю. При заключенні такої угоди між організацією і громадянином передбачається виконная певних зобов»язань, тобто проектна організація зобов»язується виконати види робіт передбачені договором,термівни виконання таких робіт , в свою чергу громадянин зобов»язується згідно угоди проплатити вартчсть документації.

Я маю у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення, але не маю можливості її обробляти та сплачувати за нею податки. Чи можу я відмовитись від цієї ділянки і до кого мені звернутись?

Так. Статтею 142 Земельного Кодексу України передбачено, що припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного органу (сільська рада або райдержадміністрація).

Я отримав державний акт на право власності на земельну ділянку (ДА). Чи можу я розпочати самостійно працювати на власній землі?

Згідно п. 3 ст. 125 Земельного Кодексу України приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється. Тому для того, щоб приступити до використання земельної ділянки необхідно виділити земельну ділянку в натурі (на місцевості) шляхом закріплення її границь межовими знаками та отримати державний акт на право власності на землю.Що мені дає приватна власність на земельну ділянку, посвідчену державним актом на землю?

Як власник земельної ділянки Ви маєте право самостійно розпоряджатися своєю земельною ділянкою. Ви самі вирішуєте, як краще використовувати Вашу землю.

Ви можете самостійно господарювати на своїй землі та отримувати прибуток від ведення сільськогосподарського виробництва.

Ви можете, особливо, якщо Ви пенсіонер, передати свою земельну ділянку в оренду та отримувати гарантований прибуток у вигляді орендної плати.

Ви можете вкладати Вашу працю та кошти у поліпшення своєї землі (наприклад, у підвищення родючості ґрунтів або здійснення інших заходів, що зроблять землю придатнішою для обробітку).

І найголовніше, Ви будете впевнені у тому, що Ваша поліпшена земля буде успадкована Вашими дітьми.

Який порядок добровільної відмови від права власності на земельну ділянку?

Відповідно до статті 142 Земельного кодексу України у разі добровільної відмови від права власності на земельну ділянку на користь держави або територіальної громади власнику земельної ділянки необхідно звернутися із заявою до відповідного органу. Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядають подану заяву. У випадку згоди на одержання права власності на земельну ділянку укладають з її власником угоду про передачу права власності на земельну ділянку, з подальшим нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією цієї угоди.


Чи дозволяє закон заставу землі?

Так дозволяє, але за наявності трьох умов:

1. Нерухоме майно (земельна ділянка) належить заставодавцю на праві власності;

2. Нерухоме майно може бути відчужене заставодавцем і на нього відповідно до законодавства може бути звернене стягнення;

3. Нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку як окремий виділений у натурі об'єкт права власності.

Щодо застави земель сільськогосподарського призначення, то її особливості визначені у статті 15 Закону України " Про іпотеку" №898 від 05.06.2003 р., але слід враховувати те, що у Прикінцевих положень цього закону на заставу земель сільськогосподарського призначення встановлено мораторій до 01.01.2005 року.

Я вже приватизував земельну ділянку розміром 1 га для ведення особистого селянського господарства за межами села. Чи можу я приватизувати для ведення особистого селянського господарства ще й 50 сотих біля будинку?

Згідно п. 6 ст. 5 Закону України “Про особисте селянське господарство” громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі менше 2,0 гектара, мають право на збільшення земельної ділянки в межах норм, установлених статтею 121 Земельного кодексу України для ведення особистого селянського господарства. Однак, що стосується приватизації для ведення особистого селянського господарства зазначеної ділянки, що знаходиться біля Вашого будинку, то Ви можете приватизувати цю ділянку за її цільовим призначенням. Якщо вона надана Вам як присадибна земельна ділянка, то Ви можете її приватизувати, але не для ведення особистого селянського господарства, а для обслуговування житлового будинку та господарських будівель, і відповідно в межах норм безоплатної приватизації в селах не більше 0.25 га .

Я отримав держаний акт на право приватної власності на землю (красно-жовтого кольору). Зараз в нашому селі люди отримують держані акти нового зразка – на право власності на земельну ділянку (зеленого кольору). Чи є мій акт чинним та чи необхідно його обміняти на державний акт нового зразка?

Так, такий державний акт є чинним і обмінювати його не обов’язково. Згідно п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою”, від 02.04.2002 р., № 449, раніше видані державні акти на право приватної власності на землю залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб.

Чи передбачено чинним законодавством видача дублікату державного акту на землю в разі втрати або зіпсування його оригіналу?

Так. Наказом Держкомзему України № 43 від 04.05.1999р. ”Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації та зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі” передбачено, що при втраті(псуванні) державного акту на землю власнику або землекористувачу видається відповідний дублікат.

Для отримання дубліката власник утраченого або зіпсованого державного акта на право власності на земельну ділянку письмово звертається до органу, яким було видано зазначений державний акт. У заяві вказується : де, коли і за яких обставин утрачено (зіпсовано) державний акт. Власник також дає повідомлення про втрату зазначеного державного акта в місцевих засобах масової інформації. Якщо протягом місяця з дня публікації ніяких повідомлень власнику не надійшло, то відповідний орган, яким було видано державний акт, дає доручення місцевому державному органу земельних ресурсів виготовити дублікат утраченого (зіпсованого) державного акта. При цьому на титульній сторінці дубліката робиться запис або ставиться штамп “ДУБЛІКАТ».

А як на рахунок приватизації земельних ділянок під викупленими об»єктами нерухомості?

Земельна ділянка розташована під приватизованим об'єктом нерухомого майна, підлягає продажу власнику цього об'єкта. Крім того, щорічно місцеві ради або місцеві адміністрації повинні готувати і затверджувати переліки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об»єктами нерухомості для приватизації .

Уповноваженими продавцями земель несільськогосподарського призначення є місцеві Ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, районна державна адміністрація, якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту. Фізичні особи-підриємці та юридичні особи, що зацікавлені у приватизації, викупі земельних ділянок земельних ділянок несільськогосподарського призначення , повинні звернутися до відповідних уповноважених органів. Ці органи протягом одного місяця повинні прийняти рішення щодо заяви про приватизацію, при цьому перелік підстав для відмови є дуже обмеженим . Якщо приймається позитивне рішення, воно слугує основою для укладання договору купівлі-продажу, нотаріального завірення договору та видачі відповідного державного акта . Юридично право власності на земельну ділянку отримується тільки після видачі державного акту, а сам державний акт буде виданий тільки після повної сплати ціни земельної ділянки. Плата також стягується за підготовку технічної документації по видачі державного акта , за видачу та державну реєстрацію державного акта . Ціна, яку необхідно сплатити за земельну ділянку, визначається шляхом проведення експертної грошової оцінки . Експертна грошова оцінка проводиться з використанням одного чи кількох з наступних методичних підходів, які дозволять отримати найбільш точні результати в даній ситуації: зіставлення цін продажу аналогічних об'єктів, капіталізація чистого доходу, врахування витрат на зведення будівель та споруд на земельній ділянці .Відповісти

CAPTCHA
Це питання для перевірки людина ви, чи робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image without spaces, also respect upper and lower case.