РІШЕННЯ № 463 від 05 липня 2018 року


 

 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

XХІІсесія              VII  скликання

 

РІШЕННЯ  № 463

від    05липня 2018    року      

м. Турка

 

Про зверненнядепутатів

Турківської районної ради

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Львівської обласної ради від 17.04.2018 року № 687 «Про звернення Львівської обласної ради», враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій та президії, Турківська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Прийнятизвернення:

 

1.1.до Верховної Ради України- щодоухваленняантиолігархічного пакету докоріннихперетворень(додаток № 1);

1.2.до Львівськоїобласноїадміністрації- щодовстановленнямораторію на публічневикористанняросійськомовного культурного продукту на територіїЛьвівськоїобласті (додаток № 2);

1.3.до Верховної Ради України,Президента України- щодоухвалення нового Виборчого кодексу (додаток № 3);

1.4.про підтримку звернення Президента України, Верховної ради України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні(додаток № 4).

 

 

Голова районної ради       Володимир Лозюк

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення XXIIсесії Турківської районної радиVII скликання

від 05.07.2018 р., № 463

 

 

Звернення

Турківської районної ради до Верховної Ради України щодо 

ухвалення антиолігархічного пакету докорінних перетворень

 

Найбільшівиклики, якісьогодніпостали перед українцями, це – війна, корупція і тотальнезубожіннянації. Але найстрашніше – непевність у завтрашньомудні, тривогакожногоукраїнця за майбутнєдітей. Причиною цього є олігархія.

По-перше, олігархія є основою системноїкорупції. Попри створенняновихантикорупційнихорганів і задекларовану на найвищомурівніборотьбу з корупцією, їїрівеньлишезростає. Боротьбайделише з окремимипроявамикорупції, а це не можерозв’язати проблему системно. Бо неторкаєтьсяїїоснови – олігархії, яка є зрощенням великого кримінальногокапіталу з державною владою. Аджесамеолігархизалишаютьсяголовнимиакціонерамивлади в Українівпродовжчвертістоліття. Це вони корумпують увесь державнийапарат, за щоотримуютьможливості за безціньприватизовуватипідприємства та творитиприватнімонополії, не платитиподатків і вивозитинаграбоване в офшори, «освоювати» державний бюджет через різноманітнітендери та дотації, обкладатиукраїнцівнепомірними тарифами та цінами за товари та послуги. 

По-друге, олігархія є причиною зубожінняукраїнців. Падіннярівняжиттятотальноїбільшостіукраїнців – цезовсім не «дешевийпопулізм», а доконанийматематичний факт. У визискуванійолігархамиУкраїніїїгромадянимусятьпрацювати за 190 євро на місяць, що є найнижчою чистою середньоюзарплатнею в Європі. Ця сума у понадп’ятьразівменша за середнюзарплатню у крихітнійнепромисловійЕстонії, яка одночасно з нами позбуласяколгоспногосовєцького ярма, майже в чотири рази менша за середнюзаробітну плату в Польщі, яка починала з нижчихпорівняно з Україноюстартовихпозицій на початку 90-х рр., і навітьменша, ніж у сусідніхБілорусі та Молдові.

По-третє,олігархи є лютим ворогом середньогокласу. Вони панічно бояться конкуренції, яка підриваєїхнюмонополію як найшвидшийспосіботриманнянадприбутків. Олігархипрагнутьзакріпачитиукраїнців, змуситинаціюпрацювати на себе запівдурно, але купувати – втридорога. Тому олігархіяніколи не дастьпідняти голову середньомукласу. Як наслідок, середпрацьовитихукраїнців є лише 3-5% реального середньогокласу, а в розвинутихкраїнах – від 40 до 70%.

По-четверте, олігархіязацікавленаувійні без кінця. БопокиНаціявоює,олігархимародерствують. Вонигендлюютьізкраїною-агресором та ведутьторгівлю на крові з окупованимитериторіями. Покицивілізованийсвітвпроваджуєсанкції, владаУкраїни... нарощує на 28% товарообігізкраїною-агресором, а громадяниМосковії, яківключені до санкційнихсписківЄвропи та США, досіволодіютьтретиноюукраїнськихобленерго.

Єдиний шлях подолатиолігархію – цезапровадити в життяантиолігархічний пакет докоріннихперетворень, майжевсізаконопроектиякогозареєстровані у ВерховнійРаді:

Поверненнякапіталів з офшорів i ліквідація схем виведення грошей з України:

«Про денонсаціюКонвенціїміж Урядом України і Урядом РеспублікиКіпр про уникненняподвійногооподаткування та запобіганняподатковимухиленнямстосовноподатків на доходи та Протоколу до неї» № 0001-1 від 02.12.2014;

«Про поверненнякапіталів, щоперебувають та зареєстровані в РеспубліціКіпр, офшорних зонах та іншихюрисдикціях, звільненихвідподвійногооподаткування, або тих, щомаютьпільговий режим оподаткування» № 1112 від 28.11.2014.

Демонополізація та ліквідаціяолігархічноїмоделіекономіки:

«Про ліквідаціюприватнихмонополій» № 1109 від 28.11.2014.

Заборона приватизаціїстратегічнихпідприємств:

«Про внесеннязмін до Закону України «Про приватизаціюдержавного майна» (щодомораторію на приватизацію державного майна до стабілізаціїситуації у державі)» № 2424а від 21.07.2015.

Деолігархізаціяенергетики та справедливітарифи:

«Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни (щодозабезпеченняенергетичноїбезпекиУкраїни)» № 6341 від 11.04.2017;

«Про внесеннязмін до Закону України «Про ринокприродного газу» (щодоособливостейфункціонуваннягазорозподільноїсистеми)» № 6583 від 12.06.2017;

«Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодо порядку використання природного газу, видобутого на територіїУкраїни» № 2408а від 17.07.2015.

Земля ‒ власністьнації:

«Про заборонуторгівлі землею сільськогосподарськогопризначення» № 2906 від 19.05.2015.

Цізаконопроектиспрямовані на підрив самих основ олігархічного ладу в Україні. Необхідноякнайшвидшезапуститицейпроцес, бо часу на бутафорніреформивженемає – вікноможливостей для докоріннихперетворень в Українізакривається, а наслідкомзалишенняолігархів при владіможе стати втратадержави.

Наголошуємо, щопроведенняреальноїдеолігархізаціїбулооднією з головнихвимогРеволюціїГідності, а сьогодні є найпершимзавданнямвідвашогопрацедавця – українського народу.

Враховуючивищевикладене, ми, депутати Турківської районної ради, вимагаємовідВерховної Ради Українинегайно внести на розгляд та ухвалитиантиолігархічний пакет докоріннихперетворень.

Тільки таким шляхом ми витягнемоУкраїну з ямикорупції, зубожіння та війни.

 

 

Прийнято на XXIІ сесії Турківської 

районної радиVІІ скликання 

05 липня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2

до рішення XXIIсесії Турківської районної радиVII скликання

від 05.07.2018 р., № 463

ЗВЕРНЕННЯ

 

до головиЛьвівськоїобласноїдержавноїадміністрації щодо встановлення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області

 

З метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі; задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації; беручи до уваги численні звернення патріотичних громадських організацій; керуючись Постановою Верховної Ради України № 129-VIII від 27.01.2015 «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором»; відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; враховуючи неодноразові відповідні рішення Служби безпеки України; ми, депутати Турківської районної ради, просимо голову Львівської обласної державної адміністрації вжити заходів:

1) щодо встановлення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України;

2) щодостворенняміжвідомчихробочих груп (за участю громадськості, правоохоронних органів і районних державних адміністрацій) з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання на території Львівської області російськомовного культурного продукту.

 

Прийнято на XXIІ сесії Турківської 

районної радиVІІ скликання 

05 липня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток3

до рішення XXIIсесії Турківської районної радиVII скликання

від 05.07.2018 р., № 463

Президенту України

Порошенку П.О.

 

Голові Верховної Ради України

Парубію А.В.

 

 

 

ШановнийПетреОлексійовичу!ШановнийАндріюВолодимировичу!

 

Ми, депутати Турківської районної ради, від імені членів громад району закликаємо Вас виконати базові вимоги Революції Гідності, публічні передвиборчі обіцянки, надані громадянам України та міжнародній спільноті, та письмові зобов’язання перед учасниками Коаліційної угоди політичних сил парламенту 2014 року щодо невідкладного впровадження виборчої системи з відкритими списками.

Продовження політичних традицій часів Януковича щодо ігнорування публічних обіцянок і вимог громадян України не додає честі чинним політикам та лише підтверджує недостатність проведеного оновлення складу парламенту, перешкодою чому стала чинна «мажоритарна» складова виборчої системи. Адже, боротьбу у мажоритарних виборчих округах ведуть не ідеї та програми, а адмінресурс та гроші. Тому шанси на перемогу достойних кандидатів, які не володіють потужним фінансовим ресурсом, є мізерними.

Українській державі критично важливо негайно провести виборчу реформу, запровадивши на парламентських виборах пропорційну систему виборів з відкритими списками. Ця система дозволяє, з одного боку, зберегти принцип політичної структуризації суспільства завдяки участі політичних партій, але в той же час гарантує наявність тіснішого зв’язку народного депутата з виборцями певного округу.

Окрім того, за цією виборчою системою громадяни обиратимуть не лише партію, але й матимуть змогу впливати на розташування кандидатів в ієрархії виборчого списку цієї партії. В цьому і полягає принцип “відкриття” партійних списків.

Незважаючи на всю очевидність причин і наслідків, влада продовжує лише імітувати процес виборчої реформи, зокрема щодо розгляду Виборчого кодексу, голосування за перше читання якого відбулось ще 7 листопада 2017 року.

Сьогодні вже негідно продовжувати аргументувати зволікання виключно чисельністю внесених поправок, адже з дати їх внесення пройшло більше шести місяців. Складається враження, що влада свідомо затягує цей процес і намагається “поховати” Виборчий кодекс під дискусіями навколо правок щодо окремих його статей. 

Але українське суспільство не потерпить більше “політичного окозамилювання”, воно потребує реальних і швидких змін. У результаті впровадження Виборчого кодексу наша країна нарешті отримає шанс сформувати достойну політичну еліту та структуровану партійну систему замість олігархічних партій, партій-одноденок та іменних проектів під вибори. А громадяни України зможуть отримати більший вплив як на формування влади, так і на стан справ в країні.

Враховуючивищевикладене та з метою забезпечення проведення виборів парламенту 2019 року за відкритими списками, вимагаємо:невідкладнозабезпечитирозгляд у другому читанні та прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу (проект № 3112-1 від 02.10.2015).

 

 

Прийнято на XXIІсесії Турківської

районноїрадиVІІ скликання

05 липня 2018 року

 

Додаток4

до рішення XXIIсесії Турківської районної радиVII скликання

від 05.07.2018 р., № 463

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

депутатів Турківської районної ради Львівської області 

про підтримку звернення Президента України, Верховної ради України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні

 

Турківська районна рада Львівської області підтримує звернення Президента України Петра Порошенкавід 17 квітня 2018 рокудо ВселенськогоПатріархаВарфоломія про надання Томоса про автокефалію Православній Церкві в Україні.

Вважаємо, що таке рішення Константинопольської Матері-Церкви буде актом глибокої історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна прийняла Хрещення. Рішення про автокефалію сприятиме міжконфесійному і церковно-державному діалогу в Україні на засадах релігійної свободи та міжконфесійного миру, стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб громадян. 

Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, усуне можливість деструктивного втручання зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси в Україні, а також сприятиме миру, свободі та процвітанню Української держави.

 

 

Прийнято на XXIІсесії Турківської

районноїрадиVІІ скликання

05 липня 2018 року

 

Відповісти

CAPTCHA
Це питання для перевірки людина ви, чи робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image without spaces, also respect upper and lower case.