Населення, ринок праці


НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення Турківського району станом на 1 cічня 2008 року становила 51121 особу. Протягом січня - грудня 2007 року чисельність населення зменшилась на 593 особи , у тому числі за рахунок природного скорочення на 74 особи (12,5 % від загального зменшення) і міграційного на 519 осіб (87,5 %).

У січні -грудні 2007 року у Турківському районі народилося 716 дітей, померло 790 осіб.У січні-грудні 2007 року показник природного скорочення склав 74 особи ,проти 36 осіб природного приросту у відповідному періоді минулого року.

Природне скорочення населення спостерігалось у 23 сільських радах .У середньому на кожну тисячу осіб народилося 13,9 немовлят. Коефіцієнт народжуваності у січні - грудні 2007 року знизився проти минулорічного періоду на 0,7 %.

На кожну тисячу осіб у середньому померло 15,4 особи.Порівняно з відповідним періодом минулого року коефіцієнт смертності збільшився на 15,8 %.

Серед причин смертності надалі переважають хвороби системи кровообігу- 623 особи (78,9 %) ,хвороби органів дихання -50 осіб (6,3 %),нещасні випадки, отруєння,травми - 39 особи (4,9*%),новоутворення- 33 особа (4,2%),хвороби сечостатевої системи- 7 осіб (0,9%) ,хвороби кістково-м"язевої системи -1 особа (0,1%), хвороби органів травлення - 14 осіб

(1,8%),вроджені вади-1 особа (0,1%),інфекції- 13 осіб (1,6 %),неточно-визначені стани- 4 особи (0,5 %),неврози-3 особи (0,4 %),хвороби ендокринної системи-2 особи (0,3%).

Показник дитячої смертності у січні- грудні 2007 року збільшився проти минулорічного періоду на 65,5 % і становить 13,9 проміле (померло 10 дітей).

Протягом січня- грудня 2007 року було укладено 413 шлюбів та зареєстровано 79 розлучень . Порівняно з минулорічним періодом кількість шлюбів збільшилась на 21,1%,

розлучення зменшились на 7,1 %. Рівні шлюбності і розлучуваності відповідно склали 8,0 та 1,5 проміле.

Протягом січня-грудня 2007 року у міграційних процесах району взяли участь973 особи, з них 42,2 % - склала зовнішня міграція У район прибуло 227 осіб (з розрахунку на 1000 осіб- 4,4 ‰), вибуло- 746 осіб (14,5 ‰ ). Міграційне скорочення склало 519 осіб (10,1‰).

РИНОК ПРАЦІ

У січні-грудні 2007року на оплату праці штатних працівників великих і середніх

підприємств району було використано 59,5 млн.грн., що на 25,8% більше , ніж за відповідний період минулого року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зайнятого в економіці району за 2007 рік становила 1020,35 грн., що на 79,6 % більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб і в 2,2 рази більше рівня мінімальної заробітної плати. Порівняно з відповідним періодом минулого року вона збільшилась на 26,4 % , однак залишилась меншою на 13,7 % від середнього рівня в області . Вищим цей показник був у сусідньому Сколівському районі -1139,48 грн., але нижчим у Старосамбірському р-ні - 879,63 грн. та Дрогобицькому - 869,06 грн. Нарахування за одну оплачувану годину склали 7,41 грн.

Вища середнього рівня в економіці заробітна плата у працівників транспорту -1315,02 грн., сфери державного управління - 1715,11 грн., освіти - 1058,57 грн.(відповідно на 28,9%, 68,1% та 3,8%).

Невеликий розмір середньомісячної заробітної плати залишився у працівників сфери промисловості -514,24 грн., торгівлі- 619,49 грн, готелів і ресторанів -501,19 грн., будівництві-389,71 грн. ( до середнього рівня в економіці району відповідно становить 50,4%; 60,7% ; 49,1 %; 38,2 %).

За розміром номінальної заробітної плати Турківський район у 2007 році знаходився на 13 місці серед районів і міст області.


На рівень заробітної плати впливає неповна зайнятість працівників : за січень- грудень 2007 р для виконання обсягу робіт (послуг) випуску продукції було задіяно 97,3% штатної чисельності працюючих. Надлишок робочої сили , не забезпеченої робочими місцями, становив 131особу ( 2,7% усіх зайнятих), з них 3 особи (12,5%) - у промисловості.

Одним із чинників, що впливає на рівень заробітної плати є тривалість відпрацьованого часу. У січні -грудні 2007 році при встановленому фонді робочого часу на одного штатного працівника 2002 години, фактично було відпрацьовано 1486 годин, що на 12,3% більше минулорічного періоду, у промисловості- 1719 годин (на 15,2% ).

У грудні 2007 року на підприємствах, в організаціях та установах Турківщини повністю відпрацювали місяць ( включаючи працівників які працювали 50% і більше фонду робочого часу ) 4875 осіб. При групуванні цих працівників у групи за розмірами нарахованої заробітної плати спостерігається ,що кожному десятому працівникові було нараховано заробітної плати менше встановленої величини мінімальної заробітної плати , тобто 460 грн. Майже кожному п"ятому нараховано нижче межі прожиткового мінімуму.

В промисловості всім працівникам нараховано заробітну плату нижче межі прожиткового мінімуму.

Впродовж 2007 року на підприємствах та організаціях району було прийнято 593 особи, з них на новостворені робочі місця -19, в тому числі 235 жінок (39,6%).Залишили робочі місця з різних причин 523 особи ( з них 187 жінок).

Станом на 1 січня 2008 року сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 61,4 тис.грн і припадає на економічно неактивні підприємства, в тому числі на підприємства промисловості -43,2 тис.грн. або 70,4 % та сільськогосподарські підприємства - 12,4 тис. грн. (20,2 %).

За даними районного центру зайнятості станом на 1 лютого 2008 року перебувало на обліку 1106 незайнятих громадян , що в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 23,6 %.

Серед громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, жінки становлять 578 осіб, вивільнені працівники- 27.

У пошуках роботи до державної служби зайнятості впродовж січня 2008 року звернулось 168 незайнятих громадян, що на 18 осіб (9,7 % ) менше, ніж у січні 2007р.Чисельність громадян, які мають статус безробітного на 1 лютого 2008 склала 1169 осіб, що на 24,6 % менше минулорічного періоду.

Із кожних 100 безробітних , які перебували на обліку на початок лютого, 46 займали робітничі місця, 16- посади службовців, решта -особи без професії або такі , які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки.

Рівень безробіття станом на 1 лютого 2008 року становив 3.7 % і зменшився проти відповідного періоду минулого року на 1,3 відсоткових пункти.

Потреба підприємств, установ та організацій району у працівниках залишилась на рівні минулорічного періоду . У результаті на одне вільне робоче місце (вакантну посаду ) у січні 2008 року в районі претендувало 46 осіб.

За сприяння служби зайнятості за січень 2008року було працевлаштовано 65 осіб, що на 1 особу (або на 1,6%) більше ніж у січні 2007 року.

З обліку державної служби зайнятості впродовж січня було знято 105 осіб, що на 11,0 % менше ніж за січень 2007р та в 1,6 рази більше ніж працевлаштовано.

З Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом січня було витрачено 205,5 тис.грн. Середньооблікова кількість безробітних , які її отримали становила 812 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю за січень склав 253,1 грн., що на 10,8 % більше ніж у грудні 2007 року та на 18,2 % більше ніж у січні 2007р.