ПРОЕКТ РІШЕННЯ № від ____________ 2018 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

XІХ сесія              VII  скликання

 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ  № 

від    ____________  2018    року      

м. Турка

Про надання відділу освіти Турківської РДА 

окремих повноважень Турківської районної ради 

як засновника закладів освіти

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 25, 62, 66 Закону України «Про освіту», враховуючи висновки постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, засобів масової інформації, питань молоді та соціального захисту населення, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити відділ освіти Турківської районної державної адміністрації на виконання окремих прав і обов’язків Турківської районної ради як засновника закладів освіти району, а саме:

1.1. Затвердження кошторисів та прийом фінансових звітів закладів освіти у випадках та  порядку, затверджених законодавством;

1.2. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

1.3. Здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладів освіти;

1.4. Забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища;

1.5. Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

1.6. Ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

1.7. Організація підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);

1.8. Організація оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також переліку та вартості товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти та інші видатки у сфері освіти.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, засобів масової інформації, питань молоді та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                       Володимир Лозюк