Проект РІШЕННЯ № від 2018 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХI  сесія                 VII  скликання

Проект    РІШЕННЯ  № 

від        2018    року      

м. Турка

Про реорганізацію Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня» шляхом перетворення в Комунальне

некомерційне підприємство Турківської районної ради Львівської області «Турківська центральна районна лікарня»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 59, 78 Господарського кодексу України, ст.ст.104-108 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України від 06.04.2017року № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення та президії, Турківська районна рада 

 

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Комунальний заклад Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня» шляхом перетворення його в Комунальне некомерційне підприємство Турківської районної ради Львівської області «Турківська центральна районна лікарня».

2. Створити комісію з реорганізації (припинення) шляхом перетворення Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська центральна районна лікарня» та затвердити її склад, згідно з додатком 1.

3. Голові комісії у триденний термін з дати прийняття цього рішення повідомити державного реєстратора про рішення щодо реорганізації Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська центральна районна лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство Турківської районної ради Львівської області «Турківська центральна районна лікарня» та подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

4. Комісії з реорганізації Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня» провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:

4.1.Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня» протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його реорганізації на офіційних веб-порталах;

4.2. Провести інвентаризацію майна Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня» до 10 вересня 2018 року;

4.3. За результатами проведеної роботи надати Турківській районній раді передавальний акт для затвердження;

4.4.Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з припиненням діяльності та реєстрацією юридичних осіб.

5. Визнати, що Комунальне некомерційне підприємство  Турківської районної ради Львівської області «Турківська центральна районна лікарня» є правонаступником приміщень, майна, прав та обов’язків Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня».

6. Рекомендувати фінансовому управлінню  Турківської районної державної адміністрації у межах визначених кошторисних призначень передбачити витрати на утримання Комунального некомерційного підприємства Турківської районної ради Львівської області «Турківська центральна районна лікарня», у тому числі витрати на процедуру припинення Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська центральна районна лікарня».

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                       Володимир Лозюк

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 1 

до рішення Турківської районної ради 

                                                                    від __ _____ 2018 року №___

 

 

Склад комісії з реорганізації (перетворення)

Комунального закладу Турківської районної ради 

Львівської області «Турківська комунальна центральна 

районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01997030)

 

Місцезнаходження комісії вважати: Турківський район, с.Завадівка, вул.Військове містечко, 8 А.

Голова комісії – Коробов Костянтин Федорович – виконуючий обов’язки головного лікаря Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня», реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХХХХХ;

Заступник голови комісії – Лило Юрій Дмитрович – заступник голови Турківської РДА Львівської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХХХХХ.

Члени комісії:

Рапій Іван Миколайович – член комісії, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ;

Ігнацевич Петро Петрович – член комісії, голова профспілкового комітету Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ; 

Павлик Світлана Матвіївна – член комісії, головний бухгалтер Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ;

Анохіна Галина _____ - член комісії, начальник відділу кадрів Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ;

Копитчак Ліда ___ – член комісії, економіст Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ.

_________ – член комісії, юрисконсульт Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Турківська комунальна центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ.

 

Заступник голови районної ради                              Василь Костишак