Проект РІШЕННЯ № від липня 2018 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХI  сесія                 VII  скликання

Проект    РІШЕННЯ  № 

від        липня 2018    року      

м. Турка

Про реорганізацію Боринської комунальної  міської лікарні шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Боринська районна лікарня» Турківської районної ради Львівської області

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 59, 78 Господарського кодексу України, ст.ст.104-108 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України від 06.04.2017 року № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення, президії, Турківська районна рада 

 

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Боринську комунальну міську лікарю шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Боринська районна лікарня» Турківської районної ради Львівської області.

2. Створити комісію з реорганізації (припинення) шляхом перетворення Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Боринська міська лікарня» та затвердити її склад, згідно з додатком 1.

3. Голові комісії у триденний термін з дати прийняття цього рішення повідомити державного реєстратора про рішення щодо реорганізації Боринської комунальної міської лікарні шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство Турківської районної ради Львівської області «Боринська районна лікарня» та подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

4. Комісії з реорганізації Боринська комунальної міської   лікарні провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, а саме:

4.1. Провести інвентаризацію майна Боринської міської комунальної лікарні до 10 вересня 2018 року;

4.2. За результатами проведеної роботи надати Турківській районній раді передавальний акт для затвердження;

4.3.Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з припиненням діяльності та реєстрацією юридичних осіб;

4.4. Розробити та подати на затвердження Турківській районній раді Статут Комунального некомерційного підприємства  Турківської районної ради Львівської області «Боринська районна лікарня».

5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Боринської міської комунальної  лікарні протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його реорганізації на офіційних веб-порталах.

6. Визнати, що Комунальне некомерційне підприємство  Турківської районної ради Львівської області «Боринська районна лікарня» є правонаступником Боринської міської комунальної  лікарні.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                       Володимир Лозюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Додаток 1 

до рішення Турківської районної ради 

                                                                    від __ _____ 2018 року №___

 

 

Склад комісії з реорганізації (перетворення)

Боринської міської комунальної  лікарні (код ЄДРПОУ _________)

 

Місцезнаходження комісії вважати: Турківський район, сел.Бориня , вул.____________________.

Голова комісії –Маркін Ігор Ілліч -головний лікар Комунального закладу Турківської районної ради Львівської області «Боринська комунальна міська лікарня», реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХХХХХ;

Заступник голови комісії –, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХХХХХ.

Члени комісії:

– член комісії, реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ;

– член комісії, реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ; 

– член комісії, головний бухгалтер реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ;

_____ - член комісії, реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ;

___ – член комісії, реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ.

_________ – член комісії, реєстраційний номер ОКПП ХХХХХХХХХ.

 

Заступник голови районної ради                              Василь Костишак