РІШЕННЯ № 273 від 30 червня 2017 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

XIV  сесія                    VII  скликання

 

РІШЕННЯ  № 273

від     30  червня  2017     року

м. Турка

 

Про припинення діяльності шляхом ліквідації 

Кіндратівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Турківської районної ради Львівської області

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у зв’язку з недостатнім наповненням класів школи, розглянувши звернення відділу освіти Турківської РДА та рішення колегії Турківської районної державної адміністрації № 28 від 22.06.2017 року щодо припинення діяльності шляхом ліквідації Кіндратівської ЗОШ І ступеня, враховуючи рекомендації президії та постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення, Турківська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити діяльність Кіндратівської загальноосвітньої школи І ступеня Турківської районної ради Львівської області шляхом її ліквідації.

2. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи Кіндратівської загальноосвітньої школи І ступеня Турківської районної ради Львівської області покласти на відділ освіти Турківської районної державної адміністрації (Гошівська Н.М.).

3. Затвердити порядок проведення ліквідації згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                    Володимир Лозюк

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення XIV сесії VII скликання

від 30.06.2017 р., №273

 

ПОРЯДОК 

проведення ліквідації Кіндратівської загальноосвітньої школи

І ступеня Турківської районної ради Львівської області

 

Відділу освіти Турківської районної державної адміністрації (Гошівська Н.М.), як виконувачу функцій комісії з припинення юридичної особи Кіндратівської загальноосвітньої школи І ступеня Турківської районної ради Львівської області шляхом ліквідації, забезпечити виконання наступних заходів у встановлені чинним законодавством терміни:

 

1. Направлення повідомлення про припинення Кіндратівської загальноосвітньої школи І ступеня Турківської районної ради Львівської Львівської області шляхом ліквідації в орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі ліквідації.

2. Попередження працівників Кіндратівської загальноосвітньої школи І ступеня Турківської районної ради Львівської області про наступне звільнення у зв’язку з припиненням діяльності закладу

3. Проведення повної інвентаризації майна та коштів Кіндратівської загальноосвітньої школи І ступеня Турківської районної ради Львівської області

4. Звільнення працівників Кіндратівської загальноосвітньої школи І ступеня Турківської районної ради Львівської області з додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства

5. Складання проміжного ліквідаційного балансу, який повинен містити відомості про склад майна навчального закладу, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також результати їх розгляду

6. Внесення проміжного ліквідаційного балансу на затвердження районної ради

7. Вжиття ліквідаційною комісією заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про ліквідацію навчального закладу

8. Проведення виплат грошових сум кредиторам навчального закладу у порядку черги, встановленої статтею 112 Цивільного кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи з дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким проводяться через місяць від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу

9. Складання ліквідаційного балансу після завершення розрахунків з кредиторами та подання його на затвердження районної ради з пропозиціями щодо подальшого використання майна навчального закладу, що залишилося

10. Здійснення заходів щодо зняття юридичної особи з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та Фонді соціального страхування. Здавання документів до архіву, печатки та штампів – до органів внутрішніх справ. Подання матеріалів щодо внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення навчального закладу шляхом його ліквідації.

Заступник голови ради                                   В. Костишак