РІШЕННЯ № 356 від 21 грудня 2017 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

XVІІІ  сесія              VII  скликання

 

РІШЕННЯ  № 356

 

від     21  грудня  2017     року

м. Турка

 

Про районний бюджет Турківського району на 2018 рік

 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій та президії, Турківська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2018 рік:

доходи районного бюджету у сумі 532 623,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 530 928,0 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 695,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 532 623,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 530 258,0 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 2 365,0 тис. грн.;

профіцит районного бюджету у сумі 670,0 тис. грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 670,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 670,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 530 258,0 тис. грн. та спеціальному фонду 2 365,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 250,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1 493,5 тис. грн. 

6. Затвердити перелік об’єктів (видатків), які у 2018 році будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету розвитку з районного бюджету Турківського району в сумі 670,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 190,0 тис. гривень.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Плата за оренду нерухомого майна, що є у комунальній власності Турківської районної ради, зараховується згідно з вимогами Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Турківського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 14 липня 2011 року № 77.

11. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради і головою постійної комісії з питань розвитку економіки, бюджету та фінансів районної ради.

Зміни до напрямків використання коштів на реалізацію районних програм і переліку об’єктів здійснювати сесією районної ради у межах загального обсягу видатків за поданням районної державної адміністрації.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Уповноважити голову районної ради підписувати договори про міжбюджетні трансферти за наявності погоджень керівників фінансового управління, розпорядників коштів районного бюджету та райдержадміністрації

14. Районній державній адміністрації:

14.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

14.2. Залишки коштів районного бюджету по загальному фонду, які складуться станом на 01.01.2018 року підлягають розподілу виключно сесією районної ради.

14.3. Фінансування коштів з районного бюджету розпорядників коштів здійснювати в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби.

14.4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2018 рік.

15. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів районного бюджету, органам місцевого самоврядування:

15.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

15.2. Установити, що у 2018 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на оплату праці в межах фонду заробітної плати, затвердженого для відповідних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів;

15.3. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної підвідомчої установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Врахувати, що в районному бюджеті на 2018 рік передбачено кошти на:

виплату адресних грошових допомог учасникам бойових дій УПА та громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, надання вищезгаданих пільг проводити у вигляді адресної щомісячної грошової допомоги;

надання пільг на оплату послуг електропостачання, квартирної плати одиноким інвалідам, інвалідам по зору І та ІІ груп, сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів;

надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, учасникам АТО та їх сім’ям для вирішення соціально-побутових потреб, а також поховання деяких категорій осіб;

реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

придбання санаторно-курортних путівок для ветеранів війни (учасників війни, інвалідів війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих ветеранів війни );

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом; 

забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, які не здатні до самообслуговування;

відшкодування вартості ліків, відпущених за пільговими рецептами, та пільгове зубопротезування учасникам бойових дій, учасникам АТО та постраждалим учасникам Революції Гідності.

17. Виконавчим органам місцевих рад: 

17.1. Забезпечити затвердження реальних показників щодо надходження податків, зборів і платежів в умовах змін до податкового та бюджетного законодавства.

17.2. Забезпечити першочергово потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, тверде паливо і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості із зазначених видатків. 

17.3. Установити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2018 рік, забезпечити контроль за використанням енергоносіїв і комунальних послуг відповідно до затверджених граничних обсягів та не допустити будь-якої протермінованої заборгованості. 

17.4. Розподіл іншої додаткової дотації, що надається міській, селищній та сільським радам на утримання дошкільних закладів, місцевої пожежної охорони та інших установ проводити в першу чергу на забезпечення в повному обсязі оплати праці і захищених статей витрат, а також забезпечити цільове та раціональне використання отриманих коштів із районного бюджету.

18. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контролюючих органів та фінансового управління райдержадміністрації суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.

19. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, інвестиції та соціально-економічного розвитку району.

 

 

Голова районної ради                        Володимир Лозюк

 

ДодатокРозмір
1.xls38 KB
2.xlsx10.54 KB
3.xlsx22.94 KB
4.xls29.5 KB
5.xls288 KB