РІШЕННЯ № 364 від 21 грудня 2017 року | Турківська районна рада

РІШЕННЯ № 364 від 21 грудня 2017 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

XVІІІ  сесія              VII  скликання

 

РІШЕННЯ  № 364

 

від     21  грудня  2017     року

м. Турка

 

Про внесення змін та доповнень до рішення № 77 

V сесії районної ради VI скликання від 14.07.2011 року 

«Про затвердження нормативних документів щодо 

оренди майна спільної власності територіальних громад 

Турківського району Львівської області»

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», розглянувши пропозиції президії районної ради, Турківська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додатки до рішення № 77 V сесії районної ради VI скликання від 14.07.2011 року «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіаль-них громад Турківського району Львівської області», а саме:

1.1. Пункт 11 додатку 1 – Положення Про оренду майна спільної власності територіальних громад Турківського району - доповнити реченням «Договори, укладені Балансоутримувачем, та продовження їх дії погоджуються головою Турківської районної ради».

1.2. Пункти 20 та 24 додатку 1 – Положення Про оренду майна спільної власності територіальних громад Турківського району – виключити.

1.3. Пункт 34 додатку 1 – Положення Про оренду майна спільної власності територіальних громад Турківського району – викласти в такій редакції «При конкурсному відборі орендаря орендна плата, встановлена за цією Методикою, застосовується як стартова».

1.4. Пункт 17 додатку 3 – Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Турківського району – викласти в такій редакції «Після сплати обов'язкових платежів 70% отриманих коштів від орендної плати Балансоутримувач спрямовує до районного бюджету, 30% - залишається в розпорядженні Балансоутримувача. У випадку, якщо Балансоутримувачем є районна бюджетна організація чи установа, після сплати обов'язкових платежів 100% коштів від оренди залишається в розпорядженні Балансоутримувача. У випадку, якщо об’єктом оренди є окремі конструктивні елементи будівлі, ПІСЛЯ сплати обов'язкових платежів 100% коштів від оренди залишається в розпорядженні Балансоутримувача районного підпорядкування. Плата за оренду цілісних майнових комплексів в повному обсязі самостійно перераховується Орендарем до районного бюджету».

1.5. В позиції 23 додатку 1 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Турківського району (Орендні ставки за використання нерухомого комунального майна) – підпункт «аптек, які обслуговують пільгові категорії населення» викласти в наступній редакції «аптек, які обслуговують тільки пільгові категорії населення». В підпункті «аптек в сільській місцевості (селах та селищах міського типу)» «орендну ставку, відсотків» замінити з 2 (двох) на 5 (п’ять).

2. Орендодавцям майна  спільної власності територіальних громад Турківського району вжити заходів по виконанню даного рішення:

2.1. Подавати на погодження голові Турківської районної ради новоукладені договори оренди та договори оренди, що підлягають продовженню, з наданням усіх необхідних матеріалів та інформації.

2.2. Подати в Турківську районну раду до 28.12.2017 р. інформацію про терміни дії чинних договорів оренди.

2.3. При укладенні нових чи продовженні існуючих договорів оренди за цільовим призначенням «розміщення аптек у сільській місцевості» врахувати зміну орендних ставок, провівши новий розрахунок орендної плати відповідно до Методики.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього середовища, розвитку лісового господарства, земельних відносин та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району.

 

Голова районної ради            В. Лозюк