РІШЕННЯ № 365 від 21 грудня 2017 року | Турківська районна рада

РІШЕННЯ № 365 від 21 грудня 2017 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

XVІІІ  сесія              VII  скликання

 

РІШЕННЯ  № 365

 

від     21  грудня  2017     року

м. Турка

 

Про припинення комунального підприємства

«Редакція газети «Бойківщина» шляхом перетворення в приватне підприємство «Редакція газети «Бойківщина»

 

Відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самовря-дування в Україні», ч.3 ст.4 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” та керуючись ст.ст. 104, 105, 106, 107 та 108 Цивільного кодексу України, Турківська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити комунальне підприємство «Редакція газети «Бойківщина» шляхом перетворення в приватне підприємство «Редакція газети «Бойківщина».

2. Створити комісію по припиненню комунального підприємства «Редакція газети «Бойківщина» у складі згідно з додатком.

3. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального підприємства «Редакція газети «Бойківщина» становить 6 (шість) місяців з дати оприлюднення повідомлення щодо припинення.

4. Голові комісії по припиненню здійснити організаційно-правові заходи щодо припинення діяльності комунального підприємства «Редакція газети «Бойківщина» відповідно до вимог чинного за-конодавства, зокрема вчинити державну реєстрацію таких змін.

5. Встановити, що приватне підприємство «Редакція газети «Бойківщина» є правонаступниками усіх прав та обов’язків комунального підприємства «Редакція газети «Бойківщина».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради Володимир Лозюк

 

 

 

Додаток

до рішення №365 XVІІІ сесії 

районної ради VII скликання

від 21 грудня 2017 року

 

Персональний склад комісії по припиненню комунального 

підприємства «Редакція газети «Бойківщина»

 

 

П.І.Б. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

1. Голова комісії Васильків 

Василь Васильович

2. Члени комісії Малетич 

Олександра Львівна

3. Тарасенко 

Ольга Володимирівна

4. Малетич 

Костянтин Миронович

 

 

Заступник голови

районної ради В. Костишак