РІШЕННЯ № від грудня 2017 року | Турківська районна рада

РІШЕННЯ № від грудня 2017 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХVІІІ сесія     VII  скликання

 

РІШЕННЯ  №

від   грудня  2017  року

 

м. Турка

 

Про затвердження районної програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації Турківського  району у 2018 році

 

 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», з метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності районної державної адміністрації, районної ради, посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та враховуючи рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій та соціально-економічного розвитку району, Турківська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну програму висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації Турківського району у 2018 році (надалі – Програма), що додається.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

 

 

 

 

Голова районної ради                       Володимир Лозюк

 

 

 

 

 

 

 

Районна програма

 висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації Турківського району у

2018 році

 

1. Загальна частина

1.1. Районна програма висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації Турківського району у 2018 році (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування району з друкованими засобами масової інформації, іншими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення її діяльності (надалі – засоби масової інформації).

1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

1.3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності районної державної адміністрації, районної ради, депутатів, посадових осіб райдержадміністрації, райради, органів самоорганізації населення

 

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності районної державної адміністрації, районної ради, посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.

2.2. Основними завданнями Програми є:

2.2.1. Інформування мешканців району про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посадових осіб та депутатів.

2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації.

2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

2.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю району.

2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків жителів району з питань місцевого значення.

3. Основні напрямки Програми

№ п/п Найменування заходу

1. Висвітлення нормативно-правової бази роботи районної державної адміністрації, районної ради, змін та доповнень до неї.

2. Висвітлення підсумків роботи районної державної адміністрації, районної ради, виконання Програм соціально-економічного і культурного розвитку району  за відповідні півріччя, за рік.

3. Оприлюднення регуляторних актів районної державної адміністрації, районної ради.

4. Висвітлення підсумків виконання районного бюджету за квартал, півріччя, рік.

5. Опублікування матеріалів щодо роботи житлово-комунального господарства, будівництва, інвестування проектів тощо.

6. Висвітлення роботи щодо своєчасної сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів, розвитку малого та середнього бізнесу у районі.

7. Висвітлення стану законності, правопорядку в районі, роботи правоохоронних органів району.

8. Опублікування матеріалів про діяльність загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, їх форми та  методи роботи, зміцнення матеріально-технічної бази, роботу з батьками, тощо.

9. Опублікування матеріалів щодо діяльності у сфері культури: проведення свят, концертів, фестивалів, конкурсів, масових заходів, виставок тощо.

10. Публікація інформаційних матеріалів про вирішення проблем та важливих подій в галузі охорони здоров’я.

11. Висвітлення нарад, семінарів, навчань та інших заходів, які проводяться районною державною адміністрацією, районною радою.

12. Публікація та трансляція поздоровлень мешканців району з державними, професійними, християнськими святами та різного роду ювілейними датами.  

13. Висвітлення діяльності по виконанню державної політики відносно розвитку фізкультури і спорту, проведення спортивних змагань, заходів, естафет у районі.

14. Опублікування матеріалів щодо взаємодії районної державної адміністрації, районної ради з громадою.

15. Висвітлення ходу виконання  районних програм у різних галузях економіки, соціальної, культурної політики.

16. Опублікування матеріалів сесій районної ради, засідань постійних комісій районної ради.

17. Висвітлення роботи депутатів районної ради, їх звітів перед виборцями про виконання своїх обов'язків та повноважень.

18. Публікація матеріалів про взаємодію районної державної адміністрації, районної ради з лідерами політичних партій, громадських, ветеранських, пенсійних організацій

19. Оголошення щодо проведення різного  роду оголошень, конкурсів, свят тощо.

20. Висвітлення профілактичної роботи щодо забезпечення безпеки життя населення.

21. Висвітлення  питань землекористування.

 

4. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

4.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу районної державної адміністрації, районної ради, посадових осіб та депутатів.

4.2. Запровадження постійного діалогу районної влади з громадою району з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.

4.3. Підвищення результативності виконання районною владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою Турківського району.

4.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

 

5. Фінансування програми

5.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у районному бюджеті на 2018 рік.

Розпорядниками коштів є районна рада (30%), районна державна адміністрація (70%) та структурні підрозділи районної державної адміністрації.?

 

6. Обсяг фінансування заходів Програми

№ з/п Назва заходу Обсяг, тис. грн.

2018 рік

1. Висвітлення діяльності районної ради, районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації у засобах масової інформації 100,0

ВСЬОГО 100,0

 

7. Паспорт Програми

Назва Програми Районна програма  висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації ГТурківського району у 2018 році

Підстава для розробки Програми Конституція України; Закони України «Про інформацію», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Дата затвердження Програми  

Головний розробник Програми Районна рада

Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці) Районна рада, районна державна адміністрація та структурні підрозділи районної державної адміністрації

Завдання Інформування жителів району про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посадових осіб та депутатів.

Організація процесу висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації.

Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодіїорганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю району.

Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків жителів району з питань місцевого значення.

Терміни реалізації 2018 рік

Обсяг коштів районного бюджету 100 тис. грн.

Розпорядник коштів Районна рада

 

 

Заступник голови районної ради                     Василь Костишак