РІШЕННЯ № від грудня 2017 року | Турківська районна рада

РІШЕННЯ № від грудня 2017 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХVІІІ сесія     VII  скликання

 

РІШЕННЯ  №

від      грудня  2017  року      

м. Турка

 

Про затвердження Програми виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, учасникам АТО та їх сім’ям у 2018 році

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43, статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестицій та соціально-економічного розвитку району, для сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем малозабезпечених громадян, учасників антитерористичної операції та їх сімей, Турківська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Програму виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям у 2018 році згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

 

 

Голова районної ради                       Володимир Лозюк

ПРОГРАМА

виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам району, учасникам АТО та їх сім’ям 

 у 2018 році

 

1.Мета Програми

 

     1.1. Сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних проблем малозабезпечених громадян Турківського району,  дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких і малозабезпечених матерів, в зв’язку з хворобою, смертю близьких родичів, втратою майна внаслідок пожежі, стихійного лиха,  учасників АТО, учасників бойових дій та осіб з добровольчих загонів, які брали участь в АТО та членів їх сімей, родичів,  які здійснюють поховання померлих чи загиблих учасників АТО та інших категорій громадян.

.

                                          2.Джерела фінансування Програми

 

     2.1. Відповідно до рішення Турківської районної ради «Про районний бюджет Турківського району на 2018 рік»  передбачено  ______гривень.

       Фонд голови районної ради становить ______гривень з розрахунку:

для надання матеріальної допомоги  учасникам  АТО та учасникам бойових дій і особам з добровольчих загонів, які брали участь в АТО  суму в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень;

для осіб, які уклали контракт для проходження строкової військової служби суму в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень;

родичам, які здійснюють поховання померлих чи загиблих учасників АТО, а також соціально незахищеним категоріям громадян суму в розмірі      ______гривень;

малозабезпеченим громадянам Турківського району,  дітям-сирітам, інвалідам, багатодітним сім’ям,  в зв’язку з хворобою, смертю близьких родичів, втратою майна внаслідок пожежі, стихійного лиха.

        Депутатський фонд становить ______гривень для надання адресних допомог в розмірі 5000 (п’ яти) тисяч гривень на рік для малозабезпечених громадян на кожного депутата районної ради.

.

3.Очікувані результати виконання Програми

 

3.1. Покращення умов життя соціально незахищених груп населення району.

3.2.  Покращення стану здоров’я окремих громадян.

3.3.  Покращення матеріально-побутових умов проживання сімей.

3.4. Допомога учасником АТО, бойових дій та особам з добровольчих загонів, які брали участь в АТО, а також особам, які уклали контракт для проходження строкової військової служби.

3.5. Допомога родичам, які здійснюють поховання померлих чи загиблих учасників АТО.

3.6. Прийняття та виконання вказаної Програми дасть змогу зменшити соціальну напругу серед незахищених верств  населення району та підвищить рівень довіри до влади.

 

 

                            4.Завдання  щодо реалізації Програми

 

                  4.1.Основними завданнями реалізації Програми є надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям, одиноким і малозабезпеченим матерям,  у зв’язку з хворобою, смертю близьких родичів, втратою майна внаслідок пожежі, стихійного лиха, інших особливих обставин та іншим категоріям громадян, учасникам АТО, бойових дій та особам з добровольчих батальйонів, які брали участь в АТО, родичам, які здійснюють поховання загиблих і померлих учасників АТО.

 

                     4.2. Порядок надання допомоги:

 

- розгляд заяв про надання допомоги малозабезпеченим громадянам здійснює голова районної  ради на підставі подання депутатів районної ради ( а з фонду голови районної ради на підставі заяви жителя району);

 

- для розгляду клопотання подаються оригінали таких документів: заява, довідка з місця проживання про склад сім'ї осіб, які зареєстровані та проживають за даною адресою, акт обстеження житлово-побутових умов,  копію паспорта,   копію ідентифікаційного коду .

 

Додатково надаються такі документи у випадках:

стихійного лиха, пожежі (довідка з Турківського  РВ ГУ МНС У у Львівській області);

при необхідності лікування, операційного втручання (медична довідка);

учасники АТО подають довідку учасника АТО або посвідчення учасника бойових дій, довідку з добровольчого загону про участь особи в АТО;

особи, які уклали контракт, крім вищевказаних документів, повинні надати довідку  про укладення контракту ;  

родичам, які здійснюють поховання померлих чи загиблих учасників АТО подають довідку про смерть учасника АТО.

 

Вище названі документи дійсні протягом 2018 року.

 

          Розмір допомоги малозабезпеченим громадянам визначається  головою або депутатами районної ради залежно від матеріального стану заявника та наявних коштів.

          Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям, одиноким і малозабезпеченим матерям,  у зв’язку з хворобою, смертю близьких родичів, втратою майна внаслідок пожежі, стихійного лиха, інших особливих обставин та іншим категоріям громадян, учасникам  АТО, учасникам бойових дій, особам з добровольчих батальонів, які брали участь в АТО, особам, які уклали контракт і на поховання загиблих та померлих учасників АТО,  надається один раз протягом року.

 

5.Механізм надання допомоги

 

               5.1.  Фінансування видатків на виплату одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, відповідно до розпорядження голови районної ради  здійснюється за  рахунок районного бюджету.

             Заяви про надання матеріальних допомог, які надаються з фонду голови районної ради, розглядаються на засіданні президії районної ради.

              Розпорядження голови  районної ради подається в районне фінансове управління Турківської РДА, управління праці та соціального захисту населення Турківської РДА для реєстрації зобов’язань нарахованих сум одноразової допомоги  в управлінні державного казначейства.

              Фінансове управління перераховує кошти на виплату допомоги згідно з помісячним розписом асигнувань «Інші видатки на соціальний захист населення» управлінню праці та соціального захисту населення Турківської РДА, яке забезпечує інформування одержувачів про виділення адресної допомоги та у тижневий термін (з моменту отримання коштів) через Турківський центр поштового зв’язку №3 Львівської дирекції УДППЗ “Укрпошта» виплачує зазначену допомогу і інформує районну раду щомісячно про стан виплати.

             Організація виконання Програми покладається на голову районної ради, фінансове управління Турківської  РДА та управління соціального захисту населення Турківської РДА.

 

 

Паспорт

Програми виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам району, учасникам АТО та їх сім’ям  у 2018 році 

 

1. Ініціатор розроблення Програми – Турківська районна рада.

 

2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення районної ради від _______________ " Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, учасникам  АТО і  їх сім’ям у 2018 році».

3. Розробник Програми – Турківська районна рада.

4. Термін реалізації Програми – 2018 рік.

5. Етапи виконання Програми – згідно з помісячним розписом асигнувань 

    районного бюджету.

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми ______________,  в тому числі:

 ______тис.грн – фонд голови районної ради в тому числі; 

 

 ______тис. грн – депутатський фонд.

 

 

 

 Заступник голови районної ради                            В.Костишак