Символіка Турківського району


(Герб Турківського району)

(Прапор Турківського району)

ПОЛОЖЕННЯ

про зміст, опис та порядок використання символіки району

1. Відповідно до ст.22 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укрїані" район може мати власну символіку (герб та прапор)

2. Символіка району являє собою сукупність знакових й образних виразів, які через графічне та кольорове зображення окремих фігур уособлюють Турківський район.

3. Мета символіки району - передати через умовне (символічне) зображення сутність району, дати уявлення про історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості й традиції.

4. Ідея герба - показати історичне минуле та сьогодення нашого району.

Герб Турківського району - розміщений на щиті у зеленому полі золотий профіль Тура з зеленими очима в повний зріст, у відділеній ламаною лінією, яка утворює дві вершини, одна з яких є вищою по висоті і символізує гору Пікуй - найвищу вершину району і Львівщини, золотій главі - синя бойківська розетка (солярний знак).

Великий герб Турківського району - щит з гербом району підтримують з одного боку золотий лев з червоним язиком, що свідчить про знаходження району у складі Львівської області, та з другого - бойко-воїн з непокритою головою, щит увінчано золотою територіальною короною у вигляді ялицевих гілочок та шишок, що вказує на гірський статус району та на місцеву рослинність, під щитом йде зелена стрічка зі золотим написом "Турківський район".

5. Прапор району - прямокутне полотнище зі співвідношеннями ширини до довжини 2:3; розділене вертикально на два рівновеликі поля - від древка жовте, на якому синя бойківська розетка (діаметром в 1/2 ширини прапора), з вільного крабю - зелене, на якому жовта голова тура.

6. Символіка району повністю відповідає вексилогічним нормам та історичній традиції району.

7. Герб району може використовуватися як символ на титулі районної газети, на початках шляхів при в'їзді в Турківський район, тощо.

8. Прапор району може застосовуватися як звичайний прапор (із кріпленням до звичайного древка), або й із додатковим горизонтальним кріпленням як хоругва (наприклад в залі засідань районної ради). Прапор району може підніматися на будинках органів державної влади й управління району, органів місцевого самоврядування району, на прикордонних заставах, під час офіційних зустрічей влади району з представниками інших регіонів, на відкритті спортивних змагань району, тощо.

9. Символіка району може використовуватися з комерційною метою за відповідним попереднім погодженням з районною радою.

10. При використанні символіки району обов'язково дотримуватися пропорцій та кольорових зображень цих символів, встановлених даним Положенням

Голова районної ради Ю.Лило.