РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ від 17 червня 2011 року №30 м.Турка Про утворення ТурківськоРОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від        17  червня  2011  року        №30

м.Турка

Про утворення Турківського районного ресурсного
центру розвитку громад «Громади Турківщини»

 
Відповідно до ст. 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Угоди від 18 червня 1993 року між Урядом України та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (надалі - ПРООН) в Україні про спрямування допомоги ПРООН Україні, на виконання угоди про партнерство від 8 липня 2008 року між ПРООН, Турківською районною державною адміністрацією та Турківською  районною радою, з метою створення умов для реалізації принципів сталого розвитку в районі та більш активному залученню усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес структур до процесу управління та діалогу з органами місцевої влади, виробленню прозорих та ефективних механізмів планування та залучення ресурсів на місцевому рівні:

Додаток 4 до рішення V сесії районної ради VI скликання від …07.2011 р., №___ ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір


Додаток 4
до рішення V сесії районної ради
                VI скликання від …07.2011 р., №___


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти діяльності) Турківською районною радою, бюджетними установами, які є комунальною власністю Турківської районної ради, у випадках, визначених законодавством, у разі, якщо вартість виконання послуг з оцінки менше 30 тисяч гривень.
2. У цьому Положенні нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:

Додаток 3 до рішення V сесії районної ради VI скликання від …07.2011 р., №___ МЕТОДИКА розрахунку і порядок в


Додаток 3
до рішення V сесії районної ради
                VI скликання від …07.2011 р., №___МЕТОДИКА
розрахунку і порядок використання плати за оренду нерухомого майна спільної
власності територіальних громад Турківського району

1.Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нежитлових приміщень, об’єктів районної комунальної власності, розташованих на території Турківського району (далі – нежитлові приміщення).
2.Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем за результатами конкурсу.
3.При визначенні орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується, як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами конкурсу.
4.Стартовий розмір орендної плати для проведення конкурсу визначається за результатами незалежної оцінки об’єктів за цією Методикою у такій послідовності:

Додаток 2 до рішення V сесії районної ради VI скликання від …07.2011 р., №___ Типовий договір оренди нерухомог


Додаток 3
до рішення V сесії районної ради
                VI скликання від …07.2011 р., №___


Типовий договір оренди
нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Турківського району

м. Турка                                                                         „_____”__________________20___  р       

_______________________________________________________________________________ (надалі - Орендодавець)  в особі  ___________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я  та по-батькові), що діє на підставі _____________________________ (назва документу), з однієї сторони та _______________________________________________
(повна назва особи Орендаря) (надалі - Орендар) в особі _____________________________ , 
(посада, прізвище, ім’я  та по-батькові), що діє на підставі ____________________________ (статут, довіреність тощо), з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору
1.1.Орендодавець на підставі (назва документу) передає,  а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно _____________________________________________
(повна назва) (надалі  -  Майно),  що знаходиться на балансі _______________________ ,

Додаток 1 до рішення V сесії районної ради VI скликання від …07.2011 р., №___ ПОЛОЖЕННЯ Про оренду майна спіль


Додаток 1
до рішення V сесії районної ради
                VI скликання від …07.2011 р., №___

ПОЛОЖЕННЯ

Про оренду майна спільної власності територіальних громад
Турківського району

1.Положення про оренду майна, що є у спільній власності територіальних громад Турківського району (надалі - "Положення"), розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу Украйни, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", на підставі рішення Львівської обласної ради від 23 червня 2006 року № 33 "Про питання забезпечення управління майном спільної власності територіальних громад області", з метою підвищення ефективності використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Турківського району, створення ефективної системи управління та контролю за наданням в оренду і використанням орендованого майна.
2.Положення регулює організаційні та майнові відносини щодо оренди майна, що є спільній власності територіальних громад району.

проект РІШЕННЯ № __ від __ липня 2011 року Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власно


   Україна                                    проект

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № __

від     __  липня   2011  року

Про затвердження нормативних документів щодо
оренди майна спільної власності територіальних
громад Турківського району Львівської області

  Відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 1, 5 і 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна», з метою впорядкування організаційних та майнових відносин, пов'язаних з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад району, створення комплексної нормативної бази з питань оренди майна, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань інвестиційної політики, розвитку економіки, громад і підприємництва, майна районної комунальної власності та робочої  комісії з питань прискоренного розгляду актів регуляторного впливу, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

Додаток до рішення ПРОГРАМА по безкоштовному забезпеченню учасників медичного об'єднання «Норма» лікарськими засобами при стац


Додаток до  рішення

ПРОГРАМА
по безкоштовному забезпеченню учасників медичного
об'єднання «Норма» лікарськими засобами
при стаціонарному лікуванні.

Програма розроблена з урахуванням стану надання медичної допомоги, структури медичних закладів та діючого законодавства  в галузі охорони здоров’я.
Метою даної програми є слідуюче:
- забезпечення учасників медичного об'єднання «Норма» лікарськими засобами у випадку стаціонарного лікування з приводу гострих захворювань, травм та в невідкладних станах;
- покращення умов перебування учасників медичного об'єднання «Норма» в лікарнях у процесі діагностики та лікування в умовах стаціонару;
- спостереження за процесом діагностики та лікування учасників медичного об'єднання «Норма» в медичних закладах та захист їх інтересів у зв'язку з лікуванням;
- забезпечення інформованості населення, медичних працівників, керівників установ та організацій про мету та завдання даної програми та формування у них розуміння необхідності залучення додаткових джерел фінансування охорони здоров'я.

проект РІШЕННЯ № липень 2011 року Про програму по безкоштовному забезпеченні лікарськими засобами хворих під


 УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  V сесія                  VІ  скликання

    проект    РІШЕННЯ  №
________   2011   року  
м.ТуркаПро програму по безкоштовному
забезпеченні лікарськими засобами
хворих під час стаціонарного лікуванняВідповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою покращення забезпечення лікарськими засобами хворих під час стаціонарного лікування та запровадження нових механізмів по додатковому фінансуванні охорони здоров’я Турківська районна рада

Вирішила:
1.    Затвердити програму по безкоштовному забезпеченні учасників медичного об’єднання „Норма” лікарськими засобами при стаціонарному лікуванні (згідно додатку).
2.    Турківській районній державній адміністрації сприяти виконанню програми по безкоштовному забезпеченні лікарськими засобами хворих під час лікування та у зв’язку з цим видавати необхідні розпорядження.

Інформація «Про результати розгляду депутатських запитів , поданих на ІV сесії VІ скликання».


    Інформація
           «Про результати розгляду депутатських запитів , поданих  на ІV сесії VІ скликання».

п/п                       Рішення     Направлено  запит                          Зміст запиту         Результат розгляду запиту
1    Рішення № 68 від 6.05.2011р.  «Депутатський запит депутата Турківської районної  ради Калинич М.П.»    Філія «Старосамбірське управління по експлуатації газового господарства»    Про тарифи по підведенню газу до житлових будинків і їх газифікації та опублікування в районній газеті «Бойківщина» цих даних.    Відповідь є.

проект РІШЕННЯ № липень 2011 року Про передачу видатків на виконання повноважень між місцевими бюджетами Львів


  УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  V сесія                  VІ  скликання

    проект    РІШЕННЯ  №
липень 2011   року   
м.Турка

Про передачу видатків на виконання повноважень між місцевими бюджетами Львівської області.

       Відповідно до п.18 ст.43 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» ст..92 Бюджетного Кодексу України, Турківська  районна рада

                             ВИРІШИЛА:

1.    Передати на 2011рік повноваження по фінансуванню медичної допомоги мешканцям Турківського району Львівської області в підпорядкованих медичних установах, а саме:
1.1.    Львівській міській раді – на суму 196.265тис.грн.;
1.2.    Самбірській районній раді – на суму 85.000тис.грн.;
1.3.    Яворівській районній раді – на суму 16.995 тис.грн.    
   2. Доручити голові Турківської районної ради В.Дреботу
       укласти відповідні угоди згідно п.1 даного рішення.
   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   
       постійну депутатську комісію з питань духовного

проект РІШЕННЯ № липень 2011 року Про розподіл коштів по програмі «Сільські дороги».
     УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  V сесія                  VІ  скликання

    проект    РІШЕННЯ  №
________   2011   року  
м.Турка

     Про розподіл коштів по програмі «Сільські дороги».

       Відповідно до ст.43 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та рішення № 17 ІІ-ої сесії VІ -го  скликання «Про бюджет Турківського району на 2011 рік», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань транспорту та доріг та президії , Турківська  районна рада

                             ВИРІШИЛА:

1. Розподілити  кошти по програмі «Сільські дороги» згідно 
    додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  
    постійну депутатську комісію з питань транспорту та доріг
    (Лабецький М.О.).

     Голова районної ради                          В.Дребот                                                                                                         

проект РІШЕННЯ № 2011 року м.Турка Про протест прокурора на рішення Турківської районної ради № 67 від 06.05.2011 ро     УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  V   сесія                  VІ   скликання

    проект    РІШЕННЯ  №
2011   року   
м.Турка
   Про протест прокурора на рішення Турківської районної ради № 67 від 06.05.2011 року «Про неприпустимість  використання радянської окупаційної символіки під час відзначення Днів  пам»яті жертв Другої  світової війни».


       Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Турківська  районна рада

                                         ВИРІШИЛА:

1.    _____________________протест  прокурора Турківського    
    району на  рішення Турківської районної  ради №  67 від  
    06.05.2011 року «Про неприпустимість  використання  
       радянської окупаційної символіки під час відзначення Днів   
       пам»яті жертв Другої  світової війни».

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну   
   депутатську комісію з  питань депутатської  діяльності,  
   етики, регламенту та законності ( В.Васильків).

проект РІШЕННЯ № липень 2011 року Про причини відсутності депутатів на ІV сесії Турківської


 УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  V    сесія                  VІ   скликання

    проект    РІШЕННЯ  №
________   2011   року  
м.Турка

        Про причини відсутності депутатів на  ІV   сесії
        Турківської районної ради VІ   скликання.

       Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», п.6 ст.13 і п.2 ст 24, 26 Регламенту Турківської  районної ради  та заслухавши інформацію керівника секретаріату районної ради Г.Ольшанецької, Турківська  районна рада


                             ВИРІШИЛА:

1. Інформацію керівника секретаріату районної ради Г.Ольшанецької
    « Про причини відсутності депутатів на пленарному засіданні  ІV   
     сесії Турківської районної ради VІ  скликання» прийняти до відома    
    (  згідно додатку).
     Голова районної ради                          В.Дребот                                                                                Додаток

проект РІШЕННЯ № липень 2011 року Про утворення консультативної ради


 УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  V   сесія                  VІ   скликання

    проект    РІШЕННЯ  №
липень 2011   року  
м.Турка
        Про утворення консультативної ради

       Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендацію президії, Турківська  районна рада

                             ВИРІШИЛА:

1. Утворити  консультативну раду при голові районної ради.
2. Затвердити регламент консультативної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову 
    районної ради В.Дребота.
     Голова районної ради                          В.Дребот

РЕГЛАМЕНТ
консультативної ради при голові районної ради

проект РІШЕННЯ № липень 2011 року Про Європейський тиждень місцевої демократії на території Турківського району


  УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  V сесія                  VІ  скликання

    проект    РІШЕННЯ  №
________   2011   року  
м.Турка

Про Європейський тиждень місцевої демократії на території  Турківського району.

      На виконання Указу Президента України від 27 вересня 2007 року № 922/2007 «Про Європейський тиждень місцевої демократії», доручення Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2010 року № 51240/3/1-10 та листа Міністерства регіонального розвитку та будівництва україни від 7 квітня 2011 року № 14-10/2949/0/6-11, Турківська  районна рада

                             ВИРІШИЛА:

1. Провести в районі Європейський тиждень місцевої 
    демократії  10 – 16 жовтня 2011 року.
2. Затвердити заходи з нагоди  Європейського тижня місцевої 
    демократії згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  
    постійну депутатську комісію з питань місцевого  
    самоврядування та взаємодії з органами державної влади 
    (Макаревич М.О.).


Syndicate content