Проект рішення Про виконання бюджету Турківського району за 2010 рік


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 29
від   24   березня   2011    року     

Про виконання бюджету Турківського району за 2010 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Турківської РДА В.Юсиповича «Про виконання бюджету Турківського району за 2010 рік», відповідно до п.17 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Інформацію начальника фінансового управління Турківської РДА В.Юсиповича про виконання бюджету за 2010 рік прийняти до відома.

2.    Затвердити виконання дохідної частини бюджету району у 2010 році:

•    по загальному фонду – в сумі 184 008 109,64 грн. при уточненому плані 184 996 687,96 грн.  
•    спеціальному фонду – в сумі 4 512 647,06 грн. при уточненому плані 5 188 486,39 грн.

по видатках:

•    по загальному фонду – в сумі 185 882 737,33 грн. при уточненому плані 188 684 050,46 грн.  

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про місцеве самоврядування в Україні


Цей Закон відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:
територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село;
місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;
загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

Аналіз акту регуляторного впливу


Назва регуляторного акта: проект рішення Турківської районної ради № 266 “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для суб’єктів – під приємницької діяльності – фізичних осіб ” з 01 січня 2009 рік..
Регуляторний орган: Турківська районна рада.
Розробник проекту : Загальний відділ районної ради
Контактні телефони: 3-13-00

1. Проект регуляторного акта підготовлено з метою мобілізації джерел надходжень коштів до дохідної частини бюджету з урахуванням темпів розвитку окремих напрямків бізнесу.
2. Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року та “Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту”, затвердженої Постановою КМУ від 11 березня 2004 року №308.

Про скликання III сесії Турківської районної ради VI скликання


УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від 14 березня 2011 року № 10

м.Турка

Про скликання III сесії Турківської районної ради VI скликання

Відповідно до статей 46 і 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

I. Скликати III сесію Турківської районної ради VI скликання в четвер 24 березня 2011 року о 10.00 год в залі засідань районної ради з таким порядком денним:

1. Про причини відсутності депутатів районної ради на ІІ сесії Турківської районної ради VІ скликання.
2. Про виконання бюджету Турківського району за 2010 рік.
3. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік.
4. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік.
5. Інформація про роботу дорожніх служб району в зимовий період.
6. Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих.
7. Про Програму розвитку місцевого самоврядування на 2011 рік.
8. Про встановлення орендної плати за використання майна районної комунальної власності.

Зі святом, рідні, кохані, шановні, прекрасні.


Весна барвистим рушником
Протерла зимове віконце,
І знов пташиний лине спів,
І яскравіше світить сонце.
І молодіють знов жінки,
Як проліски, на жовтолисті,
А усмішки, немов квітки,
Цвітуть грайливо на обличчях.
В цей день, а також в день майбутній,
Нехай ці квіти не зів’януть,
А незабудкою, коханням,
Провісником щасливим стануть!
Неначе сніг, хай сум розтане,
Добром і ласкою зігрітий,
І біла смуга в долі стане -
На все життя, у цілім світі!
                       
З  повагою
Голова Турківської  районної  ради  Василь Дребот

Проект рішення "Про делегування повноважень Турківській районній державній адміністрації".


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 40
від   17   березня   2011    року     

Про делегування повноважень
Турківській районній державній адміністрації

Відповідно до ст.44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, взявши до уваги висновки постійних депутатських комісій районної ради, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Делегувати Турківській районній державній адміністрації наступні повноваження:

    1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею;  забезпечення виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;

Проект рішення "Про внесення змін та доповнень до Регламенту Турківської районної ради".


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 39
від   17   березня   2011    року     

Про внесення змін та доповнень до
Регламенту Турківської районної ради

Керуючись п.3 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши пропозиції постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту та законності і президії районної ради, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям районного бюджету та контролю за його виконанням розділу 2 виділити як самостійний розділ 3.

2. Змінити нумерацію розділів 3. Депутати, депутатські запити і запитання і 4. Посадові особи та органи ради на відповідно 4 і 5.

Проект рішення "Про затвердження рішень президії районної ради".


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 36
від   17   березня   2011    року     

Про затвердження рішень президії районної ради

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», Турківська  районна рада
                                                    
В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити рішення президії районної ради:
 
•    від 13 січня 2011 року №1 «Про передачу устаткування котельні відділу культури і туризму на баланс КП «Турківське ЖКУ»;
•    від 13 січня 2011 року №5 «Про виділення коштів із залишків районного бюджету»;
•    від 11 лютого 2011 року №8 «Про замовника робіт по реконструкції будівель військового містечка»;
•    від 11 лютого 2011 року №10 «Про виділення коштів із залишків районного бюджету». 

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на голову районної ради   (В.Дребот).


Голова районної ради                                    В. Дребот

Рішення президії районної ради від 13 січня 2011 року.


УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

                                    РІШЕННЯ  № 1   

від  13  січня 2011 року

    Про передачу устаткування котельні відділу
    культури і туризму на баланс КП «Турківське ЖКУ».


       Відповідно до п.32 ст.43, п.2 ст.60, ст.57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань інвестиційної політики, розвитку економіки, громад, підприємництва, майна районної комунальної власності,  президія районної ради

                                              Вирішила:

1. Дозволити відділу культури і туризму Турківської РДА передати
    устаткування котельні розміщеної в місті Турка, вул.С.Стрільців,27 на  
    баланс (безоплатно) КП Турківському житлово- комунальному  
    управлінню для забезпечення опалення приміщень даного будинку.
2.    Дане рішення затвердити на черговій сесії районної ради.

Проект рішення "Про встановлення орендної плати за використання майна районної комунальної власності"


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 35
від   17   березня   2011    року     

Про встановлення орендної плати за використання
майна районної комунальної власності


Відповідно до п.19 ст.43 і ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши листи ряду установ та пропозиції постійної депутатської комісії з питань інвестиційної політики, розвитку економіки, громад і підприємництва, майна районної комунальної власності, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Встановити орендну плату на термін з 01 січня 2011 року по 01 січня 2012 року в адмінбудинку районної ради в розмірі 1 (однієї) гривні за всю орендовану площу в  рік:
1.1.для управління Держкомзему у Турківському районі – за орендоване ними приміщення площею 54.2 кв. м.
1.2.для контрольно-ревізійного відділу у Турківському районі за орендоване ними приміщення загальною площею 44.05 кв. м.

Проект рішення "Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих".


                                                      
Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 33
від   17   березня   2011    року     

Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих

На виконання ст.9 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” та п.2 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1993р. №112 „Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих”, на підставі ст.45 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Утворити комісію з питань поновлення прав реабілітованих Турківської районної ради у такому складі:
Ю.Лило – голова комісії, заступник голови районної ради.

Порядок денний чергової cесія районної ради


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 27
від   17   березня   2011    року     

Про порядок денний ІІІ сесії
Турківської районної ради VІ скликання

Відповідно до ст.43 Закону Ук      раїни „Про місцеве самоврядування в Україні», Турківська  районна рада
                                                    
В И Р І Ш И Л А:

Затвердити наступний порядок денний ІІІ сесії Турківської районної ради VІ скликання:

1.    Про причини відсутності депутатів районної ради на ІІ сесії Турківської районної ради VІ скликання.
2.    Про виконання бюджету Турківського району за 2010 рік.
3.    Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік.
4.    Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік.
5.    Інформація про роботу дорожніх служб району в зимовий період.
6.    Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих.

Видатні події Турківщини


с.Карпатське. За ініціативою о.Петра Яніва в 1929р. в селі поставили пам’ятник-хрест «Жертвам Талергофа, які загинули за Русь святую».

Видатні особи Турківщини - Утриско Мирон


Утриско Мирон – народився 1908р. у Львові. У 1911 родина переїхала до Турки, де Мирон провів близько 30 років свого життя. Закінчив гімназію, торговельну школу і дипломатичні студії. Будучи студентом вів національну освітню і культурну роботу в Турківському повіті. Закладав філії «Просвіти», «Сільського господаря», кооперативи.
    М.Утриско був національним організатором і повітовим керівником ОУН. У 1939р. був заарештований польською владою. У 1944р. виїхав до Німеччини, де заснував  Український Допомоговий Комітет, Червоний Хрест і Пласт. Відзначений срібною пластовою медаллю Святого Юрія. Переїхавши до США був засновником, а згодом керівником товариства «Бойківщина», Видав багато статей з історії і етнографії Бойківщини. Помер 1988р. і похований у Філядельфії, США.

Всеукраїнський семінар для громадсько-активних вчителів.


Всеукраїнський семінар для громадсько-активних вчителів
Східноукраїнський центр громадських ініціатив приймає до 10 березня заявки
на участь у 2-денному всеукраїнському семінарі із обміну досвідом
впровадження польського досвіду діяльності сільських шкіл - центрів
активності громад.
Семінар відбудеться у м. Луганську 26-27 березня 2011 р.
До участі у семінарі запрошуємо українських педагогів та працівників НУО,
що або мають власні напрацювання з впровадження польського досвіду у сфері
громадської діяльності школи, або потребують саме таких знань та умінь для
роботи із розвитку та збереження освітніх послуг у сільській місцевості.
http://gurt.org.ua/news/trainings/9514/

Syndicate content