РІШЕННЯ № 47 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 47
від   24   березня   2011    року 
   
Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в користуванні ПрАТ «МТС Україна»  за межами села
Шандровець Шандровецької сільської ради

Відповідно до ст.ст. 11, 124, 186 Земельного кодексу України, ст.23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (для встановлення базової станції стільникового зв’язку), що знаходиться в користуванні ПрАТ «МТС Україна» за межами села Шандровець Шандровецької сільської ради, та враховуючи рекомендації президії районної ради Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ № 46 від 24 березня 2011 року


                                                  
Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 46
від   24   березня   2011    року     
Про план діяльності районної ради з підготовки
регуляторних актів у 2011 році

На виконання статей 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 43 та 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи рекомендації президії районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності районної ради з підготовки регуляторних актів у 2011 році, а саме:

№ з/п    Назва проекту рішення    Ціль прийняття    Строк підготов
ки проекту    Найменування органів та підрозді лів, відпові дальних за розроблення проектів  регулятор них актів

РІШЕННЯ № 45 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 45
від   24   березня   2011    року     

Про делегування повноважень
Турківській районній державній адміністрації

Відповідно до ст.44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, взявши до уваги висновки постійних депутатських комісій районної ради, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Делегувати Турківській районній державній адміністрації наступні повноваження:

    1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею;  забезпечення виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;

РІШЕННЯ № 44 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 44
від   24   березня   2011    року     

Про внесення змін та доповнень до
Регламенту Турківської районної ради


Керуючись п.3 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши пропозиції постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту та законності і президії районної ради, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям районного бюджету та контролю за його виконанням розділу 2 виділити як самостійний розділ 3.

2. Змінити нумерацію розділів 3. Депутати, депутатські запити і запитання і 4. Посадові особи та органи ради на відповідно 4 і 5.

РІШЕННЯ № 43 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 43
від   24   березня   2011    року     

Про Програму правоохоронної діяльності,
розвитку дорожнього руху та його безпеки
в Турківському районі на 2011-2012 роки

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацію президії районної ради, Турківська  районна рада
                                                    
В И Р І Ш И Л А:

1.    Програму правоохоронної діяльності, розвитку дорожнього руху та його безпеки в Турківському районі на 2011-2012 роки затвердити згідно додатку.



Голова районної ради                                    Василь Дребот

РІШЕННЯ № 42 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 42
від   24  березня   2011    року     

Про затвердження рішень
президії районної ради

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», Турківська  районна рада
                                                    
В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити рішення президії районної ради:
 
•    від 13 січня 2011 року №1 «Про передачу устаткування котельні відділу культури і туризму на баланс КП «Турківське ЖКУ»;
•    від 13 січня 2011 року №5 «Про виділення коштів із залишків районного бюджету».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради (В.Дребот).



Голова районної ради                                    Василь Дребот












          
 
УКРАЇНА
ТУРКІВСЬКА РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

РІШЕННЯ  № 1

від  13  січня 2011 року

РІШЕННЯ № 41 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 41
від      24   березня   2011    року     

Про встановлення орендної плати за використання
майна районної комунальної власності


Відповідно до п.19 ст.43 і ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши листи ряду установ та пропозиції постійної депутатської комісії з питань інвестиційної політики, розвитку економіки, громад і підприємництва, майна районної комунальної власності, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Встановити орендну плату на термін з 01 січня 2011 року по 01 січня 2012 року в адмінбудинку районної ради в розмірі 1 (однієї) гривні за всю орендовану площу в  рік:
1.1.для управління Держкомзему у Турківському районі – за орендоване ними приміщення площею 54.2 кв. м.
1.2.для контрольно-ревізійного відділу у Турківському районі за орендоване ними приміщення загальною площею 44.05 кв. м.

РІШЕННЯ № 40 від 24 березня 2011 року




ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 40
від   24   березня   2011    року      

Про Програму розвитку місцевого
самоврядування на 2011 рік

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування та взаємодії з органами державної влади, Турківська  районна рада
                                                     
В И Р І Ш И Л А:

1.    Програму розвитку місцевого самоврядування на 2011 рік затвердити згідно додатку.

2.    Контроль за виконанням програми покласти на постійну депутатську комісію з питань місцевого самоврядування та взаємодії з органами державної влади (голова М.Макаревич).



Голова районної ради                                    Василь Дребот





                                                                             
               ЗАТВЕРДЖУЮ
                   

РІШЕННЯ № 39 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 39
від   24   березня   2011    року     

Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих

На виконання ст.9 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” та п.2 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1993р. №112 „Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих”, на підставі ст.45 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань праці та соціального захисту населення, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Утворити комісію з питань поновлення прав реабілітованих Турківської районної ради у такому складі:
Ю.Лило – голова комісії, заступник голови районної ради.

РІШЕННЯ № 38 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 38
від   24   березня   2011    року     

Інформація про роботу дорожніх
служб району в зимовий період

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію керівників дорожніх служб про роботу організацій в зимовий період, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань транспорту та доріг, Турківська  районна рада
                                                    
В И Р І Ш И Л А:

1.    Інформацію про роботу дорожніх служб району в зимовий період прийняти до відома.

2.    Доручити постійній депутатській комісії з питань транспорту та доріг підготувати звернення до Кабінету Міністрів України та Державної служби автомобільних доріг України щодо гострої необхідності ремонту доріг на території району.



Голова районної ради                                    Василь Дребот


РІШЕННЯ № 37 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 37
від   24   березня   2011    року     

Про виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку району за 2010 рік

   Відповідно до ст.143 Конституції України, на підставі п.16 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію «Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2010 рік», враховуючи висновки постійних депутатських комісій, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Турківського району за 2010 рік прийняти до відома.



Голова районної ради                                    Василь Дребот

РІШЕННЯ № 36 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 36
від   24   березня   2011    року     

Про виконання бюджету Турківського району за 2010 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Турківської РДА В.Юсиповича «Про виконання бюджету Турківського району за 2010 рік», відповідно до п.17 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань бюджету, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Інформацію начальника фінансового управління Турківської РДА В.Юсиповича про виконання бюджету за 2010 рік прийняти до відома.

2.    Затвердити виконання дохідної частини бюджету району у 2010 році:

•    по загальному фонду – в сумі 184 008 109,64 грн. при уточненому плані 184 996 687,96 грн.  
•    спеціальному фонду – в сумі 4 512 647,06 грн. при уточненому плані 5 188 486,39 грн.

по видатках:

РІШЕННЯ № 35 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 35
від   24  березня   2011    року     

Про причини відсутності депутатів районної ради
на ІІ сесії Турківської районної ради VІ скликання

Відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, п.6 ст.13 і п.2 ст.24, ст.26 Регламенту Турківської районної ради, враховуючи висновки постійних депутатських комісій з питань депутатської діяльності, етики, регламенту та законності і місцевого самоврядування та взаємодії з органами державної влади, заслухавши інформацію керівника секретаріату районної ради Г.Ольшанецької, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Інформацію керівника секретаріату районної ради Г.Ольшанецької «Про причини відсутності депутатів районної ради на пленарних засіданнях ІІ сесії Турківської районної ради VІ скликання від 05 січня 2011 року», а саме:

№ за/п    Прізвище, ім’я та по батькові    Причина відсутності
1    Барабаш Олег Михайлович    відрядження

РІШЕННЯ № 34 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 34
від   24   березня   2011    року     

Про внесення змін до складу президії районної ради


Відповідно до п.2 рішення I сесії Турківської районної ради VI скликання від 02 грудня 2010 року № 6 „Про президію районної ради” та заяв фракцій районної ради Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Ввести в склад президії районної ради уповноважених депутатських фракцій районної ради:

•    від депутатської фракції районної організації «Народна партія» у Турківській районній раді – Мальця Тараса Івановича;

•    від депутатської фракції районної організації партії «Сильна Україна» у Турківській районній раді – Голича Богдана Миколайовича.



Голова районної ради                                    Василь Дребот

РІШЕННЯ № 33 від 24 березня 2011 року


Україна

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

III   сесія                   VI   скликання

РІШЕННЯ  № 33
від   24   березня   2011    року     

Про реєстрацію депутатських фракцій районної ради

Відповідно до ст.27 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, заслухавши заяви про утворення депутатських фракцій районної ради, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Зареєструвати депутатську фракцію районної організації «Народна партія» у Турківській районній раді в кількості 5 осіб, а саме:

•    Земан Віталій Васильович
•    Зубкович  Михайло Євгенович
•    Малець Тарас Іванович
•    Мацько Іван Миколайович
•    Повханич Михайло Васильович

2.    Зареєструвати депутатську фракцію районної організації партії «Сильна Україна» у Турківській районній раді в кількості 3 осіб, а саме:

•    Голич Богдан Миколайович
•    Когут Галина Василівна
•    Паращич Ярослав Ярославович



Голова районної ради                                    Василь Дребот

Syndicate content